Kirjaudu

Apurahat

Freelance-graafikot jakaa apurahoja tekijöille Kopioston yhdistyksille maksamista kopiointikorvauksista.

Hankinta-avustus

Vuosikokouksen päätöksen mukaisesti jaettavana oli 2017 yksi 400 euron suuruinen avustus/hakija, joka myönnetään graafisen alan freelance-työtä tekeville henkilöille. Hakuaika alkaa vuosittain vuosikokouksen jälkeen.  Hakuaika päättyy vuosittain 30.11.

Hankinta-avustusta myönnetään:

 • ammatin harjoittamiseen ja työkyvyn ylläpitämiseen liittyviin kustannuksiin
 • ammattitaidon kehittämiseen liittyviin maksuihin (kurssit, ammattikirjallisuus, opintomatkat)
 • näyttelyn järjestämisestä aiheutuviin kuluihin.

Omakustanneapuraha

Freelance-graafikot jakaa vuosittain omakustanteiden painatuskuluihin enintään 1500 € suuruisia apurahoja painotarjousten mukaan. Onko sinulla valmiina tai kehitteillä omaperäinen tai yleishyödyllinen projekti? Kyseessä voi olla kirja, korttisarja tai muu painotuote.

 • Omakustanneapurahan hakuaika on helmi-maaliskuussa.
 • Myönnetään maksimissaan 2 peräkkäistä omakustanneapurahaa / henkilö.
 • Uusi apuraha voidaan myöntää henkilölle vasta sitten, kun edellisestä apurahasta on tehty selvitys.
 • Samalle projektille ei myönnetä ketjutettua apurahaa.
 • Kopiosto-valtakirjan antaminen Freelance-graafikot FOT ry:lle on tärkeä kriteeri Kopioston kopiointikorvauksilla rahoitettujen apurahojen hekemisessa.
 • Pyydämme mainitsemaan teoksen / hankkeen yhteydessä, että FOT ry Freelance-graafikot on tukenut hanketta Kopioston kopiointikorvauksista.
 • Toivomuksena on olla käytettävissä apuraharaatiin välivuotena.

Omakustanneapuraha 2018 hakeminen on parhaillaan käynnissä. Linkin takaa löytyvät tarkemmat ohjeet. Hakuaika on 31.3.2018 saakka.

Non-stop-apuraha

Feelance-graafikot on aloittanut 2017 uuden jatkuvan haun ”Non-stop-apurahan” myöntämisen visuaalisen suunnittelun alaan kuuluville vapaille hankkeille.  Apurahoja myönnetään hakemusten perusteella suunnittelijoille tai työryhmille harkinnanvaraisesti ja yhdistyksen budjetin puitteissa.

Aloitusvuosi 2017 muodostaa koejakson, jonka aikana apurahan tulevaisuus ratkaistaan.

Hakuehdot

 • Non-stop-apurahaa voi hakea jatkuvasti. Uusia hakemuksia käsitellään kaksi kertaa vuodessa, touko- ja lokakuussa. Tulevien hakemusten takarajat ovat 20.10.2017 ja 18.5.2018.
 • Samalle hakijalle ei myönnetä apurahaa peräkkäisinä vuosina.
 • Yhdelle hankkeelle myönnettävän apurahan suuruus on maksimissaan 3800 euroa.
 • Kopiosto-valtakirjan antaminen Freelance-graafikot FOT ry:lle on tärkeä kriteeri Kopioston kopiointikorvauksilla rahoitettujen apurahojen hakemisessa.
 • Pyydämme mainitsemaan teoksen / hankkeen yhteydessä, että FOT ry Freelance-graafikot on tukenut hanketta Kopioston kopiointikorvauksista.

Hakuohjeet

Laadi vapaamuotoinen hakemus, josta käyvät ilmi seuraavat asiat:

 • Suunnitellun hankkeen tarkoitus, sisältö ja laajuus
 • Käytä hakemuksen kansilehtenä valmista lomakepohjaa. Tiedosto: freelancegrafikot_apurahat_kansilehti.pdf
 • Toteutusaikataulu
 • Mahdollinen muu rahoitus
 • Hakijan täydelliset yhteystiedot
 • Pankkitili, jolle myönnettävä apuraha maksetaan

Pakolliset liitteet:

 1. Projektisuunnitelma tai luonnos
 2. Kustannusarvio
 3. Hakijan ja mahdollisen työryhmän jäsenten ansioluettelo

Hakemuksen lähettäminen / käyttöselvitys

Lähetä hakemus liitteineen osoitteella: FOT ry Freelance-graafikot, PL 212, 00531 Helsinki. Kuoreen merkintä ”Apurahahakemus/Non-stop”.

Apurahan käytöstä tulee tehdä selvitys Freelance-graafikoiden työvaliokunnalle hakemuksen myöntämistä seuraavan vuoden loppuun mennessä. Mukaan liitetään tositteet mahdollisista kuluista. Selvityksen voi lähettää kirjeitse tai sähköpostilla pdf-dokumenttina. Kuoreen tai viestin otsikoksi merkintä ”Apurahaselvitys/Non-stop”.

Hakemusten arviointi

Hakemukset käsittelee apurahatoimikunta, joka koostuu neljästä työvaliokunnan jäsenestä sekä yhdestä ulkopuolisesta asiantuntijasta, joka toimii apurahatoimikunnan puheenjohtajana. Äänestystuloksen mennessä tasan puheenjohtajan kanta ratkaisee. Apurahatoimikuntaan valitaan työvaliokunnan jäseniä, jotka eivät itse osallistu hakuun saman toimikauden aikana.

Liitteet:

Non-stop_apuraha_hakuohje_2017-2018.pdf

freelancegraafikot_apurahat_kansilehti.pdf
(Täytettävä pdf-lomake, joka tulostetaan hakemuksen kansilehdeksi.)

FOT:lle annettava Kopiosto-valvontavaltakirja

Tekijät antavat valtakirjalla Kopiostolle oikeuden myöntää puolestaan lupia teostensa käyttöön. Valtakirjan antaminen takaa, että Kopiosto valvoo tekijänoikeuksiasi kun teoksiasi valokopioidaan, tulostetaan tai tallennetaan. Valtuutus annetaan yleensä Kopioston jäsenjärjestölle. FOT ry valvoo edustamiensa tekijöiden puolesta valtuutusten käyttöä Kopiostossa.

Kopiosto-valtakirjan antaminen Freelance-graafikot FOT ry:lle on tärkeä kriteeri Kopioston kopiointikorvauksilla rahoitettujen apurahojen hakemisessa.

Kopiosto-valvontavaltakirjan voi antaa useammalle eri jäsenjärjestölle. Valtuutus annetaan järjestölle aina siinä ominaisuudessa, jonka alaa järjestö edustaa.

Anna Kopiosto-valtakirjasi FOTille graafikon/graafisen suunnittelijan tai kuvittajan ominaisuudessa.

Valtakirjan pääset täyttämään täällä:

Kopiosto-valtakirja >>

Huomioithan, että valtakirjaa ei voi antaa samalla tekijäominaisuudella kuin yhdelle järjestölle. Jos haluat tarkistaa aiemmin Kopiostolle antamiesi valtuutusten tilanteen, lähetä asiasta kysely Kopiostoon osoitteeseen oikeudenomistajapalvelut@kopiosto.fi