Kirjaudu

Freelance-graafikot

Freelance-graafikot toiminta-ajatus

Freelance-graafikot on suomalainen graafisten suunnittelijoiden työhuonekunta, joka toimii Freelance-ohjelmatyöntekijät ry FOT alla. Jäsenet ovat freelancereita tai yrittäjiä.

Järjestömme on jäsenilleen ammatillinen yhdysside, joka tarjoaa foorumin keskusteluun ja yhteistyöhön. Järjestämme koulutusta, opintomatkoja, näyttelyretkiä, työpajoja ja kesäisiä piirustusviikkoja jäsentemme iloksi ja ammattitaidon kehittämiseksi.

Paneudumme myös alan sopimus- ja tekijänoikeuskysymyksiin, sekä jaamme työskentelyapurahoja Kopioston kopiointikorvauksista.

Freelance-graafikot työhuonekunnalla ei ole palkattuja toimihenkilöitä. Toiminta perustuu yhteisön aktiivisuuteen.

Jäsenistömme tekee töitä laaja-alaisesti visuaalisen viestinnän parissa. Joukosta löytyy taitoa moneen tarpeeseen, kuten graafinen suunnittelu, kuvitus, digitaalinen viestintä, animaatio, informaatiografiikka, julkaisujen suunnittelu, kirjan taitto, kalligrafia ja valokuvaus. Huom! ammattivalokuvaajille löytyy monenlaisia pelkästään valokuvaukseen keskittyneitä yhdistyksiä.

Suunnittelijoille Freelance-graafikot tarjoaa uusia työtilaisuuksia, asiakkailla on puolestaan käytössään laaja kirjo erityyppisiä visuaalisen viestinnän ammattilaisia.

Yksi Friikkujen tavoite onkin tehdä helpoksi löytää oikea tekijä kullekin työlle ja lisätä jäsenistömme työmahdollisuuksia. Tässä työkaluna toimii nettisivujen Tekijät-sivu.

Etsi tekijää >>

Apurahat

Yksi keskeinen osa Freelance-graafikoiden toimintaa on apurahojen jakaminen kuvantekijöille. Rahoitamme apurahat tekijänoikeusjärjestö Kopioston meille tilittämistä valokopiointi- ja digitaalisen kopioinnin korvauksista.

Freelance-graafikoilla kantava idea on ollut jakaa apurahat mieluummin tasapuolisesti pieninä ammattiin liittyvinä hankinta-avustuksina kuin suurempina yksittäisinä apurahoina.

Sittemmin korvausmäärien kasvaessa on lanseerattu uusia apurahamuotoja Hankinta-avustuksen rinnalle, Omakustanneapuraha vuonna 2015 ja viimeisimpänä Non-stop-apuraha 2017. 2020 Non-stop-apuraha nimettiin uudelleen Freelance-graafikot kohdeapurahaksi. Vuonna 2023 apurahat nimettiin jälleen uudelleen ja Freelance-graafikot kohdeapuraha Työskentelyapurahaksi ja Omakustanneapuraha nimettiin Projektin kustannusapurahaksi. Kaikki apurahamuodot jaetaan kerran vuodessa.

Lue lisää apurahoista >>

Hallinto

Työvaliokunta

Työvaliokunta valitaan vuosikokouksessa maalis-huhtikuun taitteessa. Puheenjohtaja valitaan vuosikokouksessa. Työvaliokunta valitsee keskuudestaan sihteerin, rahastonhoitajan, varapuheenjohtajan, viestintävastaavan ja apurahasihteerin.

Työvaliokunnan tehtävä on ajaa freelance-graafikoiden etuja, järjestää ammattiin liittyvää toimintaa ja koulutusta jäsenistölle, hyväksyä uudet jäsenet sekä organisoida apurahojen jakaminen.

Työvaliokuntaan valitaan kuusi varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä. Luottamustehtävä kestää aina korkeintaan kolme vuotta kerrallaan.

Työhuonekunnan_säännöt_2023

Jäsenrekisteri ja vuosimaksu

Vuonna 2000 perustettiin Palvelualojen ammattiliitto PAM, jonka alle siirtyi myös ammattiosasto Freelance-ohjelmatyöntekijät ry FOT ja Freelance-graafikot. PAM pitää yllä jäsenrekisteriämme. FOT ry on PAMin ammattiosasto 636.

Jäsenmaksumme 60 €/vuosi, on FOT ry:n kannatusmaksu PAM:ille, (Kann2). Sen osalta on sovittu: jäsenet eivät kuulu työttömyyskassaan eivätkä saa liiton lehteä, kirjallista liiton jäsenkorttia tai oikeusavustusta. He saavat vain jäsenneuvontaa ja lakimieheltä tekijänoikeusneuvontaa. FOTin pressikortin hoitaa ammattiosasto.

Järjestöyhteistyö

Toimimme läheisessä yhteistyössä muiden visuaalisen viestinnän ammattilaisyhdistysten kanssa.

Kuva-ryhmä

Kuulumme kuva-alan tekijöitä edustavien järjestöjen yhteiseen Kuva-ryhmään, joka kokoontuu keskustelemaan alan kysymyksistä 2–3 kertaa vuodessa. Ryhmä muodostuu tekijänoikeusjärjestö Kopiostoon kuuluvista kuva-alan järjestöistä, jotka ovat Finnfoto – Suomen Valokuvajärjestöt ry, Visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeusyhdistys Kuvasto ry, Kuvittajat ry, Grafia ry, Sarjakuvantekijät ry ja FOT ry Freelance-graafikot.

Yhdistysjäsenyydet

Lastenkirjainstituutti

Lastenkirjainstituutti (LKI) on valtakunnallinen lasten- ja nuortenkirjallisuuden sekä lastenkirjataiteen edistämis- ja tiedotuskeskus ja erikoiskirjasto.

Kauneimmat kirjat -raati

Suomen kirjataiteen komitea valitsee Vuoden kauneimpien kirjojen kokoelman, jakaa Kaunein kirja -palkinnon sekä palkitsee onnistuneimmat kirjojen kannet.
Freelance-graafikoiden edustaja osallistuu Vuoden kauneimmat kirjat -raatiin.

Historia

Freelance-graafikoiden menneisyys on osa ammattiyhdistyshistoriaa.

FOT ry

fot.fi
Kaukaisella 1970-luvulla, kun pätkätöitä ei varsinaisesti vielä tunnettu, Yleisradiossa toimi suuri joukko freelancereita. Osa työskenteli määräaikaisilla sopimuksilla, joilla työnantaja kiersi eläkemaksuja ja muita velvoitteita, ja osa ilman sopimuksia säälittävän pienillä palkkioilla. Paitsi radio- ja televisiotoimittajia joukkoon kuului myös kääntäjiä ja muita ammattiryhmiä, joiden omat liitot eivät kiinnittäneet huomiota freelancevähemmistöihinsä neuvotellessaan alojensa työehtosopimuksista.

Toimittajat perustivat Radio- ja televisiofreelancereiden liiton (RTFL) vuonna 1969. Koska Yleisradion freelancereiden ongelmat olivat yli ammattirajojen yhteisiä, mukaan tulivat vähitellen myös muut ryhmät. RTFL liittyi SAK:laiseen Teknisten ja Erikoisammattilaisten Liittoon (TEKERI), johon kuului suurimman osaston, konttorikoneasentajien, ohella erilaisia pieniä ammattikuntia kuten bingoemäntiä, matkatoimistoväkeä, vartijoita ja koirantrimmaajia. RTFL muutti pian nimensä Freelance Ohjelmatyöntekijöiksi (FOT ry).

Kuten muistetaan, 1970-luku oli poliittisesti aktiivista aikaa. Nuori järjestö toimi ponnekkaasti ja jäsenmäärä karttui. Tavoitteena oli saada solmituksi kaikkia radio- ja tv-töitä koskeva valtakunnallinen työehtosopimus. Neuvottelut kestivät kauan ja johtivat lopulta lakkoon. Sen tuloksena saatiin aikaan ensimmäinen freelance-töitä koskeva työehtosopimus vuonna 1974. Sitä paranneltiin seuraavana vuonna graafisten töiden boikotilla ja pitkällä lakolla. Graafiset tariffit saatiin osaksi sopimusta vuonna 1976.

Graafi-FOT

Ensimmäiset freelance-graafikot löytyivät siis Yleisradion toimituksista. He tekivät siihen aikaan vielä enimmäkseen mustavalkoisia kuvaplansseja ja animaatioita televisiolle sekä taittoja ja kuvituksia esim. radion opetusohjelmavihkoihin.

FOTin seminaarien, opintopiirien, kokousten ja työtaisteluiden ohessa graafikot alkoivat järjestää myös omia tapaamisia. Ryhmän epävirallisena nimenä oli alkuun GraafiFOT. Työhuonevierailuilla tutustuttiin kollegojen töihin. Suunniteltiin animaatiopiirrosten näyttelyä. Ensimmäinen oma kurssi, animaation täydennyskoulutuskurssi, järjestettiin vuonna 1976. Suunniteltu animaatiopiirrosten näyttely pidettiin Kluuvin galleriassa maaliskuussa 1978.

Monet Ylen freelancerit tekivät myös kirjankuvituksia ja taittoja. Toivottiin, että kustannusalallekin saataisiin sitovat sopimuskäytännöt ja tariffit. Ruvettiin siis selvittämään kustantajille työskentelevien freelancereiden tilannetta. Kustannuspuolelta liittyi mukaan lisää graafikoita.

Freelance-graafikot

Koska toiminta tällä tavoin laajeni Yleisradion ulkopuolelle, nähtiin tarpeelliseksi perustaa FOTin sisälle oma työhuonekunta ajamaan laajemmin freelance-graafikoiden etuja ja järjestämään ammattiin liittyvää toimintaa ja koulutusta.

Kopiosto myöntää tekijöiden ja kustantajien puolesta lupia tekijänoikeuden suojaamien teosten käyttöön. Kirjojen ja lehtien kopiointiluvista saatavat tuotot maksetaan kollektiivisesti Kopioston jäsenjärjestöille. Jäsenjärjestöt jakavat korvaukset edelleen edustamiensa tekijöiden ja kustantajien käyttöön. Freelance-graafikot perustettiin jakamaan kuvien käytöstä FOTille kertyneitä kopiointikorvauksia.

Freelance-graafikoiden työhuonekunta perustettiin toukokuussa 1977. Tällä hetkellä Freelance-graafikoissa on jäseniä noin 257.

1970-luvulla ja nykyään graafikon vaihtoehtoina on liittyminen FOTin Freelance-graafikoihin tai Grafiaan. Jotkut kuuluvat molempiin. Monet ovat kokeneet tärkeäksi sen, että FOT edustaa selkeästi freelance-työntekijöiden etuja, kun taas Grafiaan kuuluu myös työnantajapuolen edustajia.

Myös freelanceriuden ja yrittäjyyden rajat ovat hämärtyneet. Toiminimi ei ole esteenä liittymiselle. Kun tällä hetkellä katselee mihin työelämä on kehittymässä vaikuttaa siltä, että Friikuilla on edelleen oma selkeä paikka ja identiteetti freelance-työtä tekevien graafikoiden ammattijärjestönä.

30-vuotis juhlajulkaisu

30-vuotisjulkaisu Kuvitella.

Freelance-graafikot julkaisi 30-vuotistaipaleensa kunniaksi juhlajulkaisun. Se kertoo hienosti ja elävästi yhdistyksen toiminnan alkuajoista. Toimittajat Tini Sauvo ja Maarit Inbar, ulkoasu Elina Nuolivaara, Freelance-graafikot (FOT ry) 2005. Julkaisu on luettavissa pdf-muodossa:

Freelance-graafikot-30v-juhlakirja.pdf

 

Puheenjohtajat kautta aikojen

Ensimmäinen puheenjohtaja oli Anna Tauriala 1977 kun Freelance-graafikot perustettiin.

Sen jälkeen puheenjohtajaksi on valittu Touko Yrttimaa 1979, Maarit Inbar 1980, Tini Sauvo 2004, Tiina Eräpuu 2008, Tutte Nicolau 2010, Juha Ilkka 2014, Sanna Pyykkö 2017, Tuija Rannikko 2020 ja Meria Palin 2023.

Kunniajäsenyydet ja -osoitukset

Freelance-graafikot jakaa pro-friikut -kunniakirjoja ansioituneille pitkään yhdistyksen hyväksi työtä tehneille jäsenilleen. Tähän mennessä kunniakirja on myönnetty:
Maarit Inbar, Leena Pitkä, Tini Sauvo, Tiina Eräpuu, Ursula Haarlaa, Touko Yrttimaa, Pirkko Sipilä ja Tutte Nicolau.

Kopioston jäsenjärjestö FOT ry

Tekijänoikeusjärjestö Kopiosto edustaa jäsenjärjestöjensä kautta yli 70 000 suomalaista luovan alan tekijää, esittäjää ja kustantajaa. Kopioston jäsenjärjestöt ovat perustaneet Kopioston valvomaan teosten jälkikäyttöä ja myöntämään siihen lupia edustamiensa oikeudenomistajien puolesta. FOT ry on Kopioston perustajajäsen.

Kopiosto myöntää lupia tekijänoikeuden suojaamien julkaisujen kopiointiin ja digitaaliseen käyttöön sekä tv-kanavien edelleenlähettämiseen ja ohjelmien tallentamiseen. Luvista kertyvät korvaukset Kopiosto tilittää teosten oikeudenomistajille henkilökohtaisesti tai jäsenjärjestöjensä välityksellä.

Tv-ohjelmien tallentamisesta ja edelleenlähettämisestä kerätyt korvaukset Kopiosto tilittää pääosin henkilökohtaisina korvauksina ohjelmien tekijöille ja esittäjille.

Kirjoissa, lehdissä ja internetissä julkaistujen teosten käyttökorvaukset Kopiosto tilittää näitä aloja edustaville Kopioston jäsenjärjestöille edelleen jaettavaksi. Freelance-graafikot saa Kopiostolta kuvien kopioinnista kertyneitä korvauksia ja jakaa ne edelleen kuvantekijöiden käyttöön.

Kuvantekijöiden Kopiosto-korvaukset

Kopiosto maksaa kuvan käytöstä kertyneet korvaukset kuva-alan tekijöitä ja kustantajia edustaville jäsenjärjestöilleen. Kuvan käytöstä kertyy korvauksia, kun esimerkiksi kirjojen tai lehtien kuva-aineistoja tulostetaan, tallennetaan tai valokopioidaan Kopioston luvalla.

FOT:in työhuonekunta Feelance-graafikot jakaa Kopioston sille tilittämät kuvien käytöstä kertyneet korvaukset tekijöiden käyttöön. Yli 80 % Freelance-graafikoiden saamista korvauksista jaetaan apurahoina ja loput käytetään koulutus-, opintomatka-, virkistys- ja tiedotustoimintaan. Freelance-graafikot raportoi vuosittain Kopiostolle saamiensa varojen käyttötavat ja -summat.

Lue lisää Kopioston sivuilta valtuutuksista ja korvauksista. >>

Lainauskorvaus kuvantekijöille

Kopiosto jakaa lainauskorvausta kuvantekijöille. Opetus- ja kulttuuriministeriön maksama korvaus perustuu yleisten kirjastojen lainaustilastoihin. Lainauskorvaus koskee painettujen kirjojen ja äänikirjojen sekä musiikkiäänitteiden ja nuottijulkaisujen sisältämää tekijänoikeuden suojaamaa aineistoa: tekstiä, kuvaa ja musiikkia. Tekstin osalta lainauskorvausta jakaa Sanasto ry ja musiikin osalta Teosto ry.

Kuvantekijöiden lainauskorvaukseen oikeutettua kuvitusta ovat esimerkiksi piirroskuvitus, sarjakuva, kuva taideteoksesta, valokuva ja kansikuva. Korvausta saavien julkaisujen joukko vaihtelee vuosittain lainauksen mukaan.

Kuvittamiensa julkaisujen tekijäksi voi ilmoittautua Kopioston lainauskorvauspalvelussa, https://kopiostoextra.fi/lainauskorvaus

Lisätietoa kuvantekijöiden lainauskorvauksesta löydät osoitteesta www.kopiosto.fi/lainauskorvaus