Kirjaudu

Apurahat

Freelance-graafikot jakaa apurahoja kuvantekijöille Kopioston tilittämistä kopiointikorvauksista.

Hankinta-avustus

Vuosikokouksen päätöksen mukaisesti jaettavana oli 2019 yksi 400 euron suuruinen avustus/hakija, joka myönnetään graafisen alan freelance-työtä tekeville henkilöille. Hakuaika alkaa vuosittain vuosikokouksen jälkeen. Vuosikokous on maalis-huhtikuun taitteessa. Hakuaika päättyy vuosittain 31.10.

Hakemukseen liitetään kuitit hankinnoista. Kuittien päiväys tulee olla kuluvalta vuodelta, kuitenkin edellisen vuoden marras- ja joulukuu mukaan lukien.

Hankinta-avustusta myönnetään:

 • ammatin harjoittamiseen liittyviin kustannuksiin
 • ammattitaidon kehittämiseen liittyviin maksuihin (kurssit, ammattikirjallisuus, opintomatkat)
 • näyttelyn järjestämisestä aiheutuviin kuluihin.

Omakustanneapuraha

Freelance-graafikot jakaa vuosittain omakustanteiden painatuskuluihin enintään 3000 € suuruisia apurahoja painotarjousten mukaan. Onko sinulla valmiina tai kehitteillä omaperäinen tai yleishyödyllinen projekti? Kyseessä voi olla kirja, korttisarja tai muu painotuote.

 • Omakustanneapurahan hakuaika on helmi-maaliskuussa.
 • Liitä hakemukseen painotarjous omana dokumenttinaan.
 • Myönnetään maksimissaan 2 peräkkäistä omakustanneapurahaa / henkilö.
 • Apuraha tulee nostaa samana vuonna kun se on myönnetty.
 • Uusi apuraha voidaan myöntää henkilölle vasta sitten, kun edellisestä omakustanneapurahasta on tehty selvitys.
 • Kopiosto-valtakirjan antaminen Freelance-graafikot FOT ry:lle on tärkeä kriteeri Kopioston kopiointikorvauksilla rahoitettujen apurahojen myöntämisessä.
 • Pyydämme mainitsemaan teoksen / hankkeen yhteydessä, että FOT ry Freelance-graafikot on tukenut hanketta Kopioston kopiointikorvauksista.
 • Pyydämme toimittamaan näytekappaleen projektin tuotoksesta Freelance-graafikoiden arkistoon.
 • Toivomuksena on olla käytettävissä apuraharaatiin kysyttäessä.

Hakuaika on vuosittain 15.2.–31.3.
Apurahan saajat julkistetaan nettisivuilla 30.4. mennessä.
Täydelliset ohjeet  2020 omakustanneapurahan hakemisesta:
https://freelancegraafikot.fi/omakustanneapuraha-2020/

 

Non-stop-apuraha

Freelance-graafikot jatkaa ”Non-stop-apurahan” myöntämistä visuaalisen suunnittelun alaan kuuluville vapaille hankkeille. Apurahoja myönnetään hakemusten perusteella suunnittelijoille tai työryhmille harkinnanvaraisesti ja yhdistyksen budjetin puitteissa. Apuraha rahoitetaan Kopioston kopiointikorvauksista saaduilla varoilla.

Hakuehdot

 • Non-stop-apuraha syksy 2019 on haettavissa 1.10.–31.10.2019.
 • Samalle hakijalle voidaan myöntää Non-stop-apuraha yhden kerran vuodessa.
 • Uusi apuraha voidaan myöntää henkilölle vasta sitten, kun edellisestä Non-stop-apurahasta on tehty hyväksytty selvitys.
 • Yhdelle hankkeelle myönnettävän apurahan suuruus on maksimissaan 3800 euroa.
 • Apurahojen saajat julkaistaan Freelance-graafikoiden nettisivuilla.
 • Myönnetty apuraha tulee nostaa 30.4.2020 mennessä.
 • Kopiosto-valtakirjan antaminen Freelance-graafikot FOT ry:lle on tärkeä kriteeri Kopioston kopiointikorvauksilla rahoitettujen apurahojen myöntämisessä.
 • Pyydämme mainitsemaan teoksen / hankkeen yhteydessä, että FOT ry Freelance-graafikot on tukenut hanketta Kopioston kopiointikorvauksista.
 • Pyydämme toimittamaan näytekappaleen projektin tuotoksesta Freelance-graafikoiden arkistoon.

Hakuohjeet ja vinkit

Laadi vapaamuotoinen hakemus, josta käyvät ilmi seuraavat asiat:

 • Suunnitellun hankkeen tarkoitus, sisältö ja laajuus.
 • Hakijan yhteystiedot.
 • Mahdollinen muu saatu rahoitus.
 • Ilmoita työskentelyn kesto mille ajalle haet apurahaa.
 • Erottele hakemuksessa työn ja kulujen jakautuminen haetusta summasta
  prosentuaalisina osuuksina.
 • Visuaaliset suunnitelmat parantavat mahdollisuuksia saada apurahaa.
 • Suosittelemme tutustumaan edellisten apuraharaatien loppulausuntoihin. Sieltä löytyy päteviä ohjeita hyvän hakemuksen laadintaan.

Pakolliset liitteet:

 1. Projektisuunnitelma tai luonnos
 2. Käytä kansilehtenä dokumenttia: freelancegraafikot_nonstop_apuraha_kansilehti_2019.pdf
  (Täytettävä pdf, joka on hankkeen tiivistelmä.)
 3. Kustannusarvio
 4. Hakijan ja mahdollisen työryhmän jäsenten ansioluettelo (CV)

Hakemuksen lähettäminen

Hakemus lähetetään pdf-dokumentteina sähköpostiin apuraha.friikut@gmail.com

Postin aiheriville merkintä ”Apurahahakemus/Non-stop syksy 2019/Oma Nimesi”. Pidä tiedostokoko maltillisena. Lisäksi keräämme hakijoiden perustiedot Google lomakkeella.
Varaudu ilmoittamaan seuraavat tiedot:

 • Nimi
 • Mihin haet apurahaa?
 • Kuinka paljon haet apurahaa (max. 3800 €)?
 • Missä suhteessa haet apurahaa, työskentely/kulut prosentuaaliset osuudet?

Linkki perustietojen ilmoittamiseen: https://forms.gle/wXjXSeDW18zrxhiLA

Käyttöselvitys

Apurahan käytöstä tulee tehdä selvitys Freelance-graafikoiden työvaliokunnalle hakemuksen myöntämistä seuraavan vuoden loppuun mennessä 31.12.2020. Uuden Non-stop-apurahan saaminen edellyttää, että edellisen Non-stop-apurahan selvitys on hyväksytty. Mukaan liitetään tositteet mahdollisista kuluista.

Selvityksen voi lähettää kirjeitse, FOT ry/Freelance-graafikot, PL 212, 00531 Helsinki, tai sähköpostilla pdf-dokumenttina, friikut@freelancegraafikot.fi.
Kuoreen tai viestin otsikoksi merkintä ”Apurahaselvitys/Non-stop 2019 syksy”.

Hakemusten arviointi

Hakemukset käsittelee apurahatoimikunta, joka koostuu neljästä Freelance-graafikoiden jäsenestä sekä yhdestä ulkopuolisesta asiantuntijasta, joka toimii apurahatoimikunnan puheenjohtajana. Lisäksi asioita hoitaa apurahatoimikunnan sihteeri. Äänestystuloksen mennessä tasan puheenjohtajan kanta ratkaisee. Apurahatoimikuntaan valitaan jäseniä, jotka eivät itse osallistu hakuun saman toimikauden aikana. Hakijoiden ei ole hyvän tavan mukaista olla yhteydessä apurahatoimikunnan jäseniin apuraha-asiaan liittyen.

Liitteet:

Non-stop_apuraha_hakuohje_2019_syksy

freelancegraafikot_nonstop_apuraha_kansilehti_2019

FOT ry/Freelance-graafikot annettava Kopiosto-valvontavaltakirja

Tekijät antavat valtakirjalla Kopiostolle oikeuden myöntää puolestaan lupia teostensa käyttöön. Valtakirjan antaminen takaa, että Kopiosto valvoo tekijänoikeuksiasi kun teoksiasi valokopioidaan, tulostetaan tai tallennetaan. Valtuutus annetaan yleensä Kopioston jäsenjärjestölle. FOT ry valvoo edustamiensa tekijöiden puolesta valtuutusten käyttöä Kopiostossa.

Kopiosto-valtakirjan antaminen Freelance-graafikot FOT ry:lle on tärkeä kriteeri Kopioston kopiointikorvauksilla rahoitettujen apurahojen hakemisessa.

Kopiosto-valvontavaltakirjan voi antaa useammalle eri jäsenjärjestölle. Valtuutus annetaan järjestölle aina siinä ominaisuudessa, jonka alaa järjestö edustaa.

Anna Kopiosto-valtakirjasi järjestölle FOT ry/Freelance-graafikot kuvantekijän ominaisuudessa: graafinen suunnittelija, kuvittaja, kuvataiteilija, sarjakuvantekijä, valokuvaaja.

Voit ladata sähköisen valtakirjan tästä:

Freelance-graafikot_Kopiosto-valtakirja_dynaaminen

Täytetty ja allekirjoitettu valtakirja lähetetään postitse Freelance-graafikoille. PL 212, 00531 Helsinki.

Huomioithan, että valtakirjaa ei voi antaa yhdellä tekijäominaisuudella kuin yhdelle järjestölle kerrallaan. Jos haluat tarkistaa aiemmin Kopiostolle antamiesi valtuutusten tilanteen, lähetä asiasta kysely Kopiostoon osoitteeseen oikeudenomistajapalvelut@kopiosto.fi