Kirjaudu

Apurahat

Freelance-graafikot jakaa apurahoja kuvantekijöille Kopioston tilittämistä kopiointikorvauksista.

Hankinta-avustus

Vuosikokouksen päätöksen mukaisesti jaettavana on tänä vuonna yksi enintään 600 euron suuruinen avustus, joka myönnetään graafisen alan freelance-työtä tekeville henkilöille.

Hakemukseen liitetään kuitit hankinnoista. Kuittien päiväys tulee olla kuluvalta vuodelta, kuitenkin edellisen vuoden marras- ja joulukuu mukaan lukien.

Hankinta-avustuksen hakuaika on 30.10.2020 asti. Hakemus tehdään sähköisessä apurahajärjestelmässä. Linkki apurahajärjestelmään lisätään haun auettua.

Hankinta-avustusta myönnetään:

 • ammatin harjoittamiseen liittyviin kustannuksiin (työtila, ohjelmat, työvälineet)
 • ammattitaidon kehittämiseen liittyviin maksuihin (kurssit, ammattikirjallisuus, opintomatkat)
 • näyttelyn järjestämisestä aiheutuviin kuluihin.

Huom! Hankinta-avustus on tarkoitettu ammatin harjoittamiseen ja ammattitaidon kehittämiseen liittyviin kustannuksiin. Sitä ei myönnetä työkyvyn ylläpitämiseen, kuten hieronta, fysioterapia, liikunta tms.

Omakustanneapuraha

Freelance-graafikot jakaa vuosittain omakustanteiden painatuskuluihin enintään 3000 € suuruisia apurahoja painotarjousten mukaan. Onko sinulla valmiina tai kehitteillä omaperäinen tai yleishyödyllinen projekti? Kyseessä voi olla kirja, korttisarja tai muu painotuote.

 • Omakustanneapurahan hakuaika on helmi-maaliskuussa.
 • Liitä hakemukseen painotarjous omana dokumenttinaan.
 • Myönnetään maksimissaan 2 peräkkäistä omakustanneapurahaa / henkilö.
 • Apuraha tulee nostaa samana vuonna kun se on myönnetty.
 • Uusi apuraha voidaan myöntää henkilölle vasta sitten, kun edellisestä omakustanneapurahasta on tehty selvitys.
 • Kopiosto-valtakirjan antaminen Freelance-graafikot FOT ry:lle on tärkeä kriteeri Kopioston kopiointikorvauksilla rahoitettujen apurahojen myöntämisessä.
 • Pyydämme mainitsemaan teoksen / hankkeen yhteydessä, että FOT ry Freelance-graafikot on tukenut hanketta Kopioston kopiointikorvauksista.
 • Pyydämme toimittamaan näytekappaleen projektin tuotoksesta Freelance-graafikoiden arkistoon.
 • Toivomuksena on olla käytettävissä apuraharaatiin kysyttäessä.

Hakuaika on vuosittain 15.2.–31.3.
Apurahan saajat julkistetaan nettisivuilla 30.4. mennessä.
Täydelliset ohjeet  2020 omakustanneapurahan hakemisesta:
https://freelancegraafikot.fi/omakustanneapuraha-2020/

 

Freelance-graafikot kohdeapuraha

Freelance-graafikot kohdeapuraha on tarkoitettu visuaalisen suunnittelun alaan kuuluville vapaille hankkeille; luovan työn tekeminen, näyttelykustannukset, alaan liittyvä tutkimustyö.

Apurahoja myönnetään hakemusten perusteella suunnittelijoille tai työryhmille harkinnanvaraisesti ja yhdistyksen budjetin puitteissa. Apuraha rahoitetaan Kopioston kopiointikorvauksista saaduilla varoilla.

Hakuehdot

 • Freelance-graafikot kohdeapuraha on haettavissa vuosittain 15.8.–30.9.
 • Yhdelle hankkeelle/työryhmälle myönnettävän apurahan suuruus on maksimissaan 3800 euroa.
 • Myönnetään maksimissaan 2 peräkkäistä Freelance-graafikot kohdeapurahaa/henkilö.
 • Uusi apuraha voidaan myöntää henkilölle vasta sitten, kun edellisestä Freelance-graafikot kohdeapurahasta on tehty hyväksytty selvitys.
 • Apurahojen saajat julkaistaan Freelance-graafikoiden nettisivuilla.
 • Myönnetty apuraha tulee nostaa vuoden loppuun mennessä.
 • Työryhmässä yksi henkilö hakee apurahan kerralla koko ryhmälle, jakaa sen suunnitelman mukaan työryhmälle ja tekee selvityksen apurahan käytöstä.
 • Kopiosto-valtakirjan antaminen Freelance-graafikot FOT ry:lle on tärkeä kriteeri Kopioston kopiointikorvauksilla rahoitettujen apurahojen myöntämisessä.
 • Pyydämme mainitsemaan teoksen / hankkeen yhteydessä, että FOT ry Freelance-graafikot on tukenut hanketta Kopioston kopiointikorvauksista.
 • Pyydämme toimittamaan näytekappaleen projektin tuotoksesta Freelance-graafikoiden arkistoon.
 • Toivomuksena on, että hakija on käytettävissä apuraharaatiin kysyttäessä.

Hakuohjeet ja vinkit

Laadi vapaamuotoinen hakemus, josta käyvät ilmi seuraavat asiat:

 • Suunnitellun hankkeen tarkoitus, sisältö ja laajuus.
 • Hakijan yhteystiedot.
 • Mahdollinen muu saatu rahoitus.
 • Ilmoita työskentelyn kesto mille ajalle haet apurahaa.
 • Erottele hakemuksessa työn ja kulujen jakautuminen haetusta summasta
  prosentuaalisina osuuksina.
 • Visuaaliset suunnitelmat parantavat mahdollisuuksia saada apurahaa. Liitä mukaan kuvaliite, josta käy ilmi mitä olet tekemässä, enintään 4 sivua (A4), pdf-muoto.
 • Suosittelemme tutustumaan edellisten apuraharaatien loppulausuntoihin. Sieltä löytyy päteviä ohjeita hyvän hakemuksen laadintaan.
 • Liitteet pdf-dokumentteina.

Pakolliset tiedot / liitteet:

 1. Projektisuunnitelma tai luonnos
 2. Kustannusarvio
 3. Hakijan ja mahdollisen työryhmän jäsenten ansioluettelo (CV)

Hakemuksen lähettäminen

Hakemus tehdään sähköisessä apurahajärjestelmässä. Linkki apurahajärjestelmään lisätään haun auettua.

Käyttöselvitys

Apurahan käytöstä tulee tehdä selvitys Freelance-graafikoiden työvaliokunnalle hakemuksen myöntämistä seuraavan vuoden loppuun mennessä. Uuden Freelance-graafikot kohdeapurahan saaminen edellyttää, että edellisen vastaavan apurahan selvitys on hyväksytty. Mukaan liitetään tositteet mahdollisista kuluista.

Hakemusten arviointi

Hakemukset käsittelee apurahatoimikunta, joka koostuu 2-4:stä Freelance-graafikoiden jäsenestä sekä yhdestä ulkopuolisesta asiantuntijasta, joka toimii apurahatoimikunnan puheenjohtajana. Lisäksi asioita hoitaa apurahatoimikunnan sihteeri. Äänestystuloksen mennessä tasan puheenjohtajan kanta ratkaisee. Apurahatoimikuntaan valitaan jäseniä, jotka eivät itse osallistu hakuun saman toimikauden aikana. Hakijoiden ei ole hyvän tavan mukaista olla yhteydessä apurahatoimikunnan jäseniin apuraha-asiaan liittyen.

FOT ry/Freelance-graafikot annettava Kopiosto-valvontavaltakirja

Tekijät antavat valtakirjalla Kopiostolle oikeuden myöntää puolestaan lupia teostensa käyttöön. Valtakirjan antaminen takaa, että Kopiosto valvoo tekijänoikeuksiasi kun teoksiasi valokopioidaan, tulostetaan tai tallennetaan. Valtuutus annetaan yleensä Kopioston jäsenjärjestölle. FOT ry valvoo edustamiensa tekijöiden puolesta valtuutusten käyttöä Kopiostossa.

Kopiosto-valtakirjan antaminen Freelance-graafikot FOT ry:lle on tärkeä kriteeri Kopioston kopiointikorvauksilla rahoitettujen apurahojen hakemisessa.

Kopiosto-valvontavaltakirjan voi antaa useammalle eri jäsenjärjestölle. Valtuutus annetaan järjestölle aina siinä ominaisuudessa, jonka alaa järjestö edustaa.

Anna Kopiosto-valtakirjasi järjestölle FOT ry/Freelance-graafikot kuvantekijän ominaisuudessa: graafinen suunnittelija, kuvittaja, kuvataiteilija, sarjakuvantekijä, valokuvaaja.

Voit ladata sähköisen valtakirjan tästä:

Freelance-graafikot_Kopiosto-valtakirja_dynaaminen

Täytetty ja allekirjoitettu valtakirja lähetetään postitse Freelance-graafikoille. PL 212, 00531 Helsinki.

Huomioithan, että valtakirjaa ei voi antaa yhdellä tekijäominaisuudella kuin yhdelle järjestölle kerrallaan. Jos haluat tarkistaa aiemmin Kopiostolle antamiesi valtuutusten tilanteen, lähetä asiasta kysely Kopiostoon osoitteeseen oikeudenomistajapalvelut@kopiosto.fi