Kirjaudu

Apurahat

Freelance-graafikot jakaa apurahoja kuvantekijöille Kopioston tilittämistä kopiointikorvauksista.

Sähköinen apurahajärjestelmä

Apurahajärjestelmän avulla voit täyttää uusia apurahahakemuksia, hakea hankinta-avustusta, tarkastella vanhoja hakemuksiasi sekä ilmoittaa maksatustietosi apurahan saatuasi. Apurahatyön valmistumisen jälkeen järjestelmällä tehdään myös apurahan käyttöselvitys. Lisätiedot ja kyselyt apurahaan tai käyttöselvitykseen liittyen tehdään sähköpostitse apuraha.friikut@gmail.com tai sähköisen apurahajärjestelmän Viestit-toiminnon kautta.

KIRJAUDU APURAHAJÄRJESTELMÄÄN

Hankinta-avustus

Vuosikokouksen päätöksen mukaisesti jaettavana on vuonna 2022 yksi enintään 550 euron suuruinen avustus, joka myönnetään graafisen alan freelance-työtä tekeville henkilöille.

Hakemukseen liitetään kuitit hankinnoista. Kuittien päiväys tulee olla kuluvalta vuodelta, kuitenkin edellisen vuoden marras- ja joulukuu mukaan lukien.

Hakuaika on vuosittain 1.5.–31.10. Hakemus tehdään sähköisessä apurahajärjestelmässä. Lisätiedot ja kyselyt hankinta-avustukseen liittyen lähetetään sähköpostilla hankinta.friikut@gmail.com.

Ohje hankinta-avustuksen hakemiseen

Hankinta-avustusta myönnetään:

 • ammatin harjoittamiseen liittyviin kustannuksiin (työtila, ohjelmat, työvälineet)
 • ammattitaidon kehittämiseen liittyviin maksuihin (kurssit, ammattikirjallisuus, opintomatkat)
 • näyttelyn järjestämisestä aiheutuviin kuluihin
 • työsilmälaseihin tai päätelaseihin
 • matkakuluihin vain, jos ne liittyvät kiinteästi ammatinharjoittamiseen (matkan tarkoitus on ilmoitettava selkeästi)

Huom! Hankinta-avustus on tarkoitettu ammatin harjoittamiseen ja ammattitaidon kehittämiseen liittyviin kustannuksiin. Sitä ei myönnetä työkyvyn ylläpitämiseen, kuten hieronta, fysioterapia, liikunta tms. Hankinta-avustusta ei myöskään myönnetä ruoka-, ihonhoito-, kosmetiikka- tai apteekkituotteisiin tai vaatteisiin.

Omakustanneapuraha

Freelance-graafikot jakaa tekijälähtöisille hankkeille enintään 3000 € suuruisia kulukorvausapurahoja. Vuonna 2023 Kopiostokorvaukset järjestöille maksetaan pääosin vasta syyskaudella. Sen vuoksi kaikki Freelance-graafikoiden jakamat apurahat jaetaan tänä vuonna vasta kesän jälkeen. Tieto apurahahaun ajankohdasta julkaistaan vuosikokouksen jälkeen huhtikuussa 2023. Omakustanneapurahaa voi hakea:

 • omakustanteiden painokustannuksiin, painotarjousten mukaan
 • digitaalisilla alustoilla tapahtuvasta julkaisemisesta aiheutuviin kustannuksiin tarjousten mukaan

Apurahaa ei myönnetä portfolioiden-, luovan työn-, henkilö-, yritys- tai tuote-esittelyiden tekoon eikä kustantamoiden tai vastaavien suurten kaupallisten julkaisijoiden tilaamille hankkeille.

Painotuote voi olla kirja, korttisarja tai muu painotuote. Painotekniikka voi olla esimerkiksi: offset-, digi-, rotaatio-, koho-, syvä-, flexo- tai seripaino. Hakemukseen on liitettävä tarjous painokustannuksista. Kerro myös sisällöstä; mitä toteutus merkitsee ja missä se julkaistaan.

Digitaalinen julkaisu voi olla esim. e-kirja tai verkkojulkaisu. Julkaisu voi olla staattinen tai sisältää vuorovaikutteisia sekä liikkuvia elementtejä. Digitaalisesta teoksesta tulee kertoa julkaisusuunnitelma, jossa kerrotaan suunniteltu julkaisualusta, mahdollinen osoite, onko kyseessä julkinen, rajattu vai maksullinen teos, kauanko julkaisua on tarkoitus pitää saatavilla ja miten teoksella on tarkoitus tavoittaa kohdeyleisö. Apuraha on tarkoitettu teoksen teknisestä toteutuksesta ja julkaisusta aiheutuvia kustannuksia varten, kuten mahdollinen koodaus, koosto, palvelinvuokra ja domain nimi.

Hakuehdot

 • Omakustanneapurahan hakuaika on vuosittain. Vuoden 2023 hakuaika julkaistaan huhtikuussa vuosikokouksen jälkeen.
 • Liitä hakemukseen painotarjous tai selkeä erittely kustannuksista/tarjoukset omana dokumenttinaan.
 • Yhdelle hankkeelle myönnettävän apurahan suuruus on maksimissaan 3000 euroa.
 • Omakustanneapuraha myönnetään vuosittain.
 • Uusi omakustanneapuraha voidaan myöntää henkilölle vasta sitten, kun edellisestä omakustanneapurahasta on tehty hyväksytty selvitys.
 • Apuraha tulee nostaa samana vuonna kun se on myönnetty.
 • Apurahojen saajat julkaistaan Freelance-graafikoiden nettisivuilla.
 • Kopiosto-valtakirjan antaminen Freelance-graafikot FOT ry:lle on tärkeä kriteeri Kopioston kopiointikorvauksilla rahoitettujen apurahojen myöntämisessä.
 • Pyydämme mainitsemaan teoksen / hankkeen yhteydessä, että FOT ry Freelance-graafikot on tukenut hanketta Kopioston kopiointikorvauksista.
 • Pyydämme toimittamaan näytekappaleen projektin tuotoksesta Freelance-graafikoiden arkistoon.
 • Toivomuksena on olla käytettävissä apuraharaatiin kysyttäessä.

Hakuohjeet ja vinkit

Laadi selkeä vapaamuotoinen hakemus, joka sisältää:

 • Hankkeen sisältö ja laajuus (huom. kuvaile oma osuutesi kokonaisuudesta, jos kyseessä on yhteistyöprojekti esim. kirjoittajan kanssa)
 • Mahdollinen muu rahoitus
 • Toteutusaikataulu
 • Painotuotteet, vähintään yksi painotarjous kirjapainolta
 • Digitaalinen julkaisu, selkeä erittely kustannuksista/tarjoukset
 • Enintään 4 sivua (A4) näytteitä, tuotteen kuvista/ulkoasusta
 • Liitteet pdf-dokumentteina, yhden liitetiedoston koko max. 10 Mt

Apurahan saajat julkistetaan nettisivuilla 30.4. mennessä.

Hakemuksen lähettäminen

Hakemus tehdään sähköisessä apurahajärjestelmässä. Linkki järjestelmään löytyy sivun yläosasta. Lisätiedot ja kyselyt apurahaan liittyen tehdään sähköisen apurahajärjestelmän viestit-toiminnon kautta.

Käyttöselvitys

Apurahan käytöstä tulee tehdä selvitys Freelance-graafikoiden työvaliokunnalle hakemuksen myöntämistä seuraavan vuoden 30.4. mennessä sähköisessä apurahajärjestelmässä. Linkki järjestelmään löytyy sivun yläosasta. Uuden Freelance-graafikot omakustanneapurahan saaminen edellyttää, että edellisen vastaavan apurahan selvitys on hyväksytty. Mukaan liitetään tositteet kuluista. Mikäli kulut ovat pienemmät kuin haettu apurahan summa, niin alle 100 € arvoista summaa ei tarvitse palauttaa.

Lisätiedot ja kyselyt käyttöselvitykseen liittyen tehdään sähköisen apurahajärjestelmän viestit-toiminnon kautta.

Hakemusten arviointi

Hakemukset käsittelee apurahatoimikunta, joka koostuu kolmesta Freelance-graafikoiden jäsenestä. Lisäksi asioita hoitaa apurahatoimikunnan sihteeri.

Freelance-graafikot kohdeapuraha

Freelance-graafikot kohdeapuraha on tarkoitettu visuaalisen suunnittelun alaan kuuluville vapaille hankkeille; luovan työn tekeminen, näyttelykustannukset, alaan liittyvä tutkimustyö.

Apurahoja myönnetään hakemusten perusteella suunnittelijoille tai työryhmille harkinnanvaraisesti ja yhdistyksen budjetin puitteissa. Apuraha rahoitetaan Kopioston kopiointikorvauksista saaduilla varoilla.

Hakuehdot

 • Freelance-graafikot kohdeapuraha on haettavissa vuosittain 15.8.–30.9.
 • Yhdelle hankkeelle/työryhmälle myönnettävän apurahan suuruus on maksimissaan 3800 euroa.
 • Freelance-graafikot kohdeapuraha myönnetään vuosittain.
 • Uusi kohdeapuraha voidaan myöntää henkilölle vasta sitten, kun edellisestä Freelance-graafikot kohdeapurahasta on tehty hyväksytty selvitys.
 • Apurahojen saajat julkaistaan Freelance-graafikoiden nettisivuilla.
 • Myönnetty apuraha tulee nostaa vuoden loppuun mennessä.
 • Työryhmässä yksi henkilö hakee apurahan kerralla koko ryhmälle, jakaa sen suunnitelman mukaan työryhmälle ja tekee selvityksen apurahan käytöstä sähköisessä apurahajärjestelmässä.
 • Kopiosto-valtakirjan antaminen Freelance-graafikot FOT ry:lle on tärkeä kriteeri Kopioston kopiointikorvauksilla rahoitettujen apurahojen myöntämisessä.
 • Pyydämme mainitsemaan teoksen / hankkeen yhteydessä, että FOT ry Freelance-graafikot on tukenut hanketta Kopioston kopiointikorvauksista.
 • Pyydämme toimittamaan näytekappaleen projektin tuotoksesta Freelance-graafikoiden arkistoon.
 • Toivomuksena on, että hakija on käytettävissä apuraharaatiin kysyttäessä.

Hakuohjeet ja vinkit

Laadi vapaamuotoinen hakemus, josta käyvät ilmi seuraavat asiat:

 • Suunnitellun hankkeen tarkoitus, sisältö ja laajuus.
 • Hakijan yhteystiedot.
 • Mahdollinen muu saatu rahoitus.
 • Ilmoita työskentelyn kesto mille ajalle haet apurahaa.
 • Erottele hakemuksessa työn ja kulujen jakautuminen haetusta summasta
  prosentuaalisina osuuksina.
 • Visuaaliset suunnitelmat parantavat mahdollisuuksia saada apurahaa. Liitä mukaan kuvaliite, josta käy ilmi mitä olet tekemässä, enintään 4 sivua (A4), pdf-muoto.
 • Suosittelemme tutustumaan edellisten apuraharaatien loppulausuntoihin. Sieltä löytyy päteviä ohjeita hyvän hakemuksen laadintaan.
 • Liitteet pdf-dokumentteina.

Pakolliset tiedot / liitteet:

 1. Projektisuunnitelma tai luonnos
 2. Kustannusarvio
 3. Hakijan ja mahdollisen työryhmän jäsenten ansioluettelo (CV)

Hakemuksen lähettäminen

Hakemus tehdään sähköisessä apurahajärjestelmässä. Linkki järjestelmään löytyy sivun yläosasta. Lisätiedot ja kyselyt apurahaan liittyen tehdään sähköisen apurahajärjestelmän viestit-toiminnon kautta.

Käyttöselvitys

Apurahan käytöstä tulee tehdä selvitys Freelance-graafikoiden työvaliokunnalle hakemuksen myöntämistä seuraavan vuoden loppuun mennessä sähköisessä apurahajärjestelmässä. Linkki järjestelmään löytyy sivun yläosasta. Uuden Freelance-graafikot kohdeapurahan saaminen edellyttää, että edellisen vastaavan apurahan selvitys on hyväksytty. Liitä mukaan pdf-versio tekemästäsi teoksesta matalaresoluutioversiona (kuvat 72 dpi), (A4), liitetidoston koko max. 10 Mt. Mukaan liitetään myös tositteet mahdollisista kuluista. Mikäli kulut ovat pienemmät kuin haettu apurahan summa, niin alle 100 € arvoista summaa ei tarvitse palauttaa.

Lisätiedot ja kyselyt käyttöselvitykseen liittyen tehdään sähköisen apurahajärjestelmän viestit-toiminnon kautta.

Hakemusten arviointi

Hakemukset käsittelee apurahatoimikunta, joka koostuu 2-4:stä Freelance-graafikoiden jäsenestä sekä yhdestä ulkopuolisesta asiantuntijasta, joka toimii apurahatoimikunnan puheenjohtajana. Lisäksi asioita hoitaa apurahatoimikunnan sihteeri. Äänestystuloksen mennessä tasan puheenjohtajan kanta ratkaisee. Hakijoiden ei ole hyvän tavan mukaista olla yhteydessä apurahatoimikunnan jäseniin apuraha-asiaan liittyen.

FOT ry/Freelance-graafikoille annettava Kopiosto-valtakirja

Tekijät antavat valtakirjalla Kopiostolle oikeuden myöntää puolestaan lupia teostensa käyttöön. Valtakirjan antaminen takaa, että Kopiosto valvoo tekijänoikeuksiasi kun teoksiasi valokopioidaan, tulostetaan tai tallennetaan. Valtuutus annetaan Kopioston jäsenjärjestölle. FOT ry valvoo edustamiensa tekijöiden puolesta valtuutusten käyttöä Kopiostossa.

Kopiosto-valtakirjan antaminen Freelance-graafikot FOT ry:lle on tärkeä kriteeri Kopioston kopiointikorvauksilla rahoitettujen apurahojen hakemisessa.

Anna Kopiosto-valtakirja FOT ry/Freelance-graafikoille Kopioston sähköisessä valtuutuspalvelussa.

Kopiosto-valtakirjan voi antaa useammalle eri jäsenjärjestölle. Valtuutus annetaan aina tietyssä tekijäominaisuudessa tai -ominaisuuksissa. Samaa tekijäominaisuutta ei voi kuitenkaan antaa kuin yhdelle järjestölle kerrallaan. Jos haluat tehdä Kopiosto-valtakirjojesi tekijäominaisuuksiin muutoksia, mene valtuutuspalvelussa sen valtakirjasi sisään, johon haluat tehdä muutoksen ja lähetä Kopiostoon viesti. Kopioston toimisto lähettää sinulle ohjeen muutoksen tekoon.