Kirjaudu

Apurahat

Freelance-graafikot jakaa apurahoja tekijöille Kopioston yhdistyksille maksamista kopiointikorvauksista.

Hankinta-avustus

Vuosikokouksen päätöksen mukaisesti jaettavana on 2018 yksi 650 euron suuruinen avustus/hakija, joka myönnetään graafisen alan freelance-työtä tekeville henkilöille. Hakuaika alkaa vuosittain vuosikokouksen jälkeen. Vuosikokous on maalis-huhtikuun taitteessa. Hakuaika päättyy vuosittain 30.11.

Hakemukseen liitetään kuitit hankinnoista. Kuittien päiväys tulee olla kuluvalta vuodelta, kuitenkin edellisen vuoden joulukuu mukaan lukien. Hakemus tehdään lomakkeella, jonka saa ladattua nettisivuilta.

Hankinta-avustusta myönnetään:

 • ammatin harjoittamiseen ja työkyvyn ylläpitämiseen liittyviin kustannuksiin
 • ammattitaidon kehittämiseen liittyviin maksuihin (kurssit, ammattikirjallisuus, opintomatkat)
 • näyttelyn järjestämisestä aiheutuviin kuluihin.

Lataa itsellesi Hankinta-avustus hakemuslomake tästä:

hankinta_avustus_lomake2018

Omakustanneapuraha

Freelance-graafikot jakaa vuosittain omakustanteiden painatuskuluihin enintään 1500 € suuruisia apurahoja painotarjousten mukaan. Onko sinulla valmiina tai kehitteillä omaperäinen tai yleishyödyllinen projekti? Kyseessä voi olla kirja, korttisarja tai muu painotuote.

 • Omakustanneapurahan hakuaika on helmi-maaliskuussa.
 • Liitä hakemukseen painotarjous omana dokumenttinaan.
 • Myönnetään maksimissaan 2 peräkkäistä omakustanneapurahaa / henkilö.
 • Uusi apuraha voidaan myöntää henkilölle vasta sitten, kun edellisestä apurahasta on tehty selvitys.
 • Samalle projektille ei myönnetä ketjutettua apurahaa.
 • Kopiosto-valtakirjan antaminen Freelance-graafikot FOT ry:lle on tärkeä kriteeri Kopioston kopiointikorvauksilla rahoitettujen apurahojen hekemisessa.
 • Pyydämme mainitsemaan teoksen / hankkeen yhteydessä, että FOT ry Freelance-graafikot on tukenut hanketta Kopioston kopiointikorvauksista.
 • Toivomuksena on olla käytettävissä apuraharaatiin välivuotena.

Hakuaika on vuosittain 1.2.–31.3.
Apurahan saajat julkistetaan nettisivuilla 30.4. mennessä.

Liitteet:

freelancegraafikot_omakustanneapuraha_kansilehti
(Täytettävä pdf-lomake, joka tulostetaan hakemuksen kansilehdeksi.)

Non-stop-apuraha

Feelance-graafikot on aloittanut 2017 uuden jatkuvan haun ”Non-stop-apurahan” myöntämisen visuaalisen suunnittelun alaan kuuluville vapaille hankkeille.  Apurahoja myönnetään hakemusten perusteella suunnittelijoille tai työryhmille harkinnanvaraisesti ja yhdistyksen budjetin puitteissa.

Aloitusvuosi 2017 muodostaa koejakson, jonka aikana apurahan tulevaisuus ratkaistaan.

Hakuehdot

 • Non-stop-apurahaa voi hakea jatkuvasti. Uusia hakemuksia käsitellään kaksi kertaa vuodessa, touko- ja lokakuussa. Tulevien hakemusten takarajat ovat 20.10.2017 ja 18.5.2018.
 • Samalle hakijalle ei myönnetä apurahaa peräkkäisinä vuosina.
 • Yhdelle hankkeelle myönnettävän apurahan suuruus on maksimissaan 3800 euroa.
 • Kopiosto-valtakirjan antaminen Freelance-graafikot FOT ry:lle on tärkeä kriteeri Kopioston kopiointikorvauksilla rahoitettujen apurahojen hakemisessa.
 • Pyydämme mainitsemaan teoksen / hankkeen yhteydessä, että FOT ry Freelance-graafikot on tukenut hanketta Kopioston kopiointikorvauksista.

Hakuohjeet

Laadi vapaamuotoinen hakemus, josta käyvät ilmi seuraavat asiat:

 • Suunnitellun hankkeen tarkoitus, sisältö ja laajuus
 • Käytä hakemuksen kansilehtenä valmista lomakepohjaa. Tiedosto: freelancegraafikot_nonstop_apuraha_kansilehti.pdf
 • Toteutusaikataulu
 • Mahdollinen muu rahoitus
 • Hakijan täydelliset yhteystiedot
 • Pankkitili, jolle myönnettävä apuraha maksetaan

Pakolliset liitteet:

 1. Projektisuunnitelma tai luonnos
 2. Kustannusarvio
 3. Hakijan ja mahdollisen työryhmän jäsenten ansioluettelo

Hakemuksen lähettäminen / käyttöselvitys

Lähetä hakemus liitteineen osoitteella: FOT ry Freelance-graafikot, PL 212, 00531 Helsinki. Kuoreen merkintä ”Apurahahakemus/Non-stop”.

Apurahan käytöstä tulee tehdä selvitys Freelance-graafikoiden työvaliokunnalle hakemuksen myöntämistä seuraavan vuoden loppuun mennessä. Mukaan liitetään tositteet mahdollisista kuluista. Selvityksen voi lähettää kirjeitse tai sähköpostilla pdf-dokumenttina. Kuoreen tai viestin otsikoksi merkintä ”Apurahaselvitys/Non-stop”.

Hakemusten arviointi

Hakemukset käsittelee apurahatoimikunta, joka koostuu neljästä työvaliokunnan jäsenestä sekä yhdestä ulkopuolisesta asiantuntijasta, joka toimii apurahatoimikunnan puheenjohtajana. Äänestystuloksen mennessä tasan puheenjohtajan kanta ratkaisee. Apurahatoimikuntaan valitaan työvaliokunnan jäseniä, jotka eivät itse osallistu hakuun saman toimikauden aikana.

Liitteet:

Non-stop_apuraha_hakuohje_2017-2018.pdf

freelancegraafikot_nonstop_apuraha_kansilehti.pdf
(Täytettävä pdf-lomake, joka tulostetaan hakemuksen kansilehdeksi.)

FOT:lle annettava Kopiosto-valvontavaltakirja

Tekijät antavat valtakirjalla Kopiostolle oikeuden myöntää puolestaan lupia teostensa käyttöön. Valtakirjan antaminen takaa, että Kopiosto valvoo tekijänoikeuksiasi kun teoksiasi valokopioidaan, tulostetaan tai tallennetaan. Valtuutus annetaan yleensä Kopioston jäsenjärjestölle. FOT ry valvoo edustamiensa tekijöiden puolesta valtuutusten käyttöä Kopiostossa.

Kopiosto-valtakirjan antaminen Freelance-graafikot FOT ry:lle on tärkeä kriteeri Kopioston kopiointikorvauksilla rahoitettujen apurahojen hakemisessa.

Kopiosto-valvontavaltakirjan voi antaa useammalle eri jäsenjärjestölle. Valtuutus annetaan järjestölle aina siinä ominaisuudessa, jonka alaa järjestö edustaa.

Anna Kopiosto-valtakirjasi FOTille graafikon/graafisen suunnittelijan tai kuvittajan ominaisuudessa.

Valtakirjan pääset täyttämään täällä:

Kopiosto-valtakirja >>

Huomioithan, että valtakirjaa ei voi antaa samalla tekijäominaisuudella kuin yhdelle järjestölle. Jos haluat tarkistaa aiemmin Kopiostolle antamiesi valtuutusten tilanteen, lähetä asiasta kysely Kopiostoon osoitteeseen oikeudenomistajapalvelut@kopiosto.fi