Kirjaudu

Kohdeapurahat 2021 on jaettu

Freelance-graafikoiden jakama kohdeapuraha houkutteli tänä syksynä 21 hakemusta. Yhdelle hankkeelle myönnettävän apurahan suuruus on maksimissaan 3 800 euroa.

Apurahoja haettiin yhteensä summalla 64 130 €. Apuraha myönnettiin 21 hakijalle, yhteensä 55 530 €.

Kohdeapurahaa voi hakea visuaalisen suunnittelun alaan kuuluville vapaille hankkeille. Apurahoja myönnetään hakemusten perusteella suunnittelijoille tai työryhmille harkinnanvaraisesti ja yhdistyksen budjetin puitteissa. Apurahat rahoitetaan Kopioston kopiointikorvauksista.

Neljän Freelance-graafikoiden jäsenen ja yhden ulkopuolisen asiantuntijan muodostama apurahatoimikunta kokoontui 26.10. Tietorantaan arvioimaan saapuneita hakemuksia. Kiitos PAMille vieraanvaraisuudesta!

Apurahatoimikunnan lausunto:

”Raati on ilahtunut siitä, että joukossa oli eri tyyppisiä visuaalisen alan hankkeita. Hakemusten joukossa oli mm. useita kirja- ja kuvitusprojekteja, mutta myös kirjasinperheen suunnittelua, polymeerigrafiikkaa, graafisia puisia keräilyfiguureita ja jopa installaatiokonsepti. Raati toivoo myös jatkossa graafisen alan rajoja koettelevia ja alaa eteenpäin vieviä projekteja. Esimerkiksi digitaalisia ja/tai animaatiota hyödyntäviä teoksia on ollut hakemusten joukossa vähän. Jatkossa hakijoilta toivotaan myös lisää tarkkuutta, huolellisesti perusteltuja, selkeitä ja ytimekkäitä hakemuksia. Jos kyseessä on kirjaprojekti, jolla on kustannussopimus tai se on ns. “kustantajavetoinen”, projektiin suhtaudutaan apurahan myöntämisen näkökulmasta kriittisesti. Emme tue kustantajien hankkeita tai hankkeita, joissa kustantaja pyrkii siirtämään kuluja tai riskiä tekijöille, mikä samalla vääristää toimialan rahoitusrakennetta. Apurahan piiriin ei kuulu myöskään tekijöiden portfoliot tai freelancerin/yrittäjän oma brändäys. On myös hyvä huomata, että painokuluihin on erillinen omakustanneapuraha.

Kannustamme myös jatkossa liittämään hakemukseen visuaalisia luonnoksia ja esimerkkejä suunnitteilla olevasta projektista sekä mahdollisia aikaisemmin tehtyjä työnäytteitä, mikäli ne tukevat hakemusta. On myös oleellista otsikoida visuaaliset esimerkit ymmärrettävästi. Raadin tulee pystyä erottamaan onko kyseessä luonnos, valmis näyte tulevasta projektista, aikaisempi projektia tukeva työnäyte, moodboard tai vastaava.

Toivomme hakemuksilta selkeät vastaukset peruskysymyksiin: mitä, miksi, kenelle ja mikä on projektin lopputulos. Nämä kannattaa kirjoittaa heti hakemuksen alkuun lyhyesti ja jatkaa tarkempaa kuvausta tai taustoitusta myöhemmin hakemuksessa tai tarvittaessa erillisessä liitteessä. Hakemuksessa tulee selvittää työn lähtökohdat, tavoitteet ja mahdollisten työryhmän jäsenten ja yhteistyökumppaneiden roolit. On tärkeää kertoa myös, miksi työ tehdään, miksi sitä pitäisi tukea sekä mikä on julkaisusuunnitelma. Puhtaasti kaupallisissa hankkeissa on tärkeää selvittää, onko kyseessä hakijan itsensä kehittelemä projekti vai asiakkaan tilaustyö. Erityisesti kirjaprojekteissa ja vastaavissa tulee selvittää onko kustantaja mukana hankkeessa, miten kirjaprojektin rahoitus ylipäätään rakentuu ja jakautuu eri tekijöiden kesken.”

Apurahatoimikuntaan kuuluivat: Meri Kuusilehto (jäsenistön ulkopuolinen asiantuntija, pj.), Ville Salervo, Tuija Rannikko ja Katja Saarimäki. Sihteerinä toimi Miikka Poutiainen.

Kohdeapurahan 2021 saajat

Ahola Milja, ”Panoraamoja Hakaniemestä” -näyttelyn kustannuksiin, 990 €
Ahonen Aunis, Kuvitustaide-kirjan ”Notes / Life” toteutukseen, 3 800 €
Eräpuu Tiina, Kahden näyttelyn toteutukseen, 2 600 €
Halme Lulu, CTRL+ – kansainvälinen taideprojekti, 2 000 €
Hirsikangas Jenni, Lastenkirjakuvituksista suunta tulevaisuuteen, 1 000 €
Häyrynen Anna, Etelään lentävä ruutana – Miten käännetään virheet voimavaraksi -kirjan kuvitustyö, 3 040 €
Karsikas Ilja, Lastenkuvakirjan kuvitus, 3 800 €
Kissaniitty Milla, DinoDeck -korttipakka, 2 000 €
Lax Christina, Suomen uhanalaisista linnuista kertovan kaksikielisen lastenkirjan kuvitukseen, 2 000 €
Louhio Eeva, Ryhmänäyttelyn suunnittelutyö ja toteuttaminen, 1 500 €
Mallius Mira, Kuvakirjan Beppe Berliinissä kuvitus, taitto ja graafinen suunnittelu, 2 500 €
Mattsson Anna, Lastenkirjan kuvittaminen, 3 800 €
Mikkola Pirta, RIBARI-koripalloaiheisen aikakauslehti, 2 000 €
Mäkinen Tero, Keno & Palmoral -sarjakuvalehden loppuunsaattaminen, 3 000 €
Paavola Jani, Segnieur Modern -fonttiperheen suunnittelu, 3 800 €
Palin Meria, Kuvapolun kuvittamiseen, 2 300 €
Partti Krista, Lasten satu- ja tietokirjan kuvitustyöhön, 2 500 €
Poutiainen Miikka, Grafiikan ja animaatioiden suunnittelu elokuvaan, 3 800 €
Salervo Ville, My Little Dream Group -tuotesarjan sekä pakkausten jatkokehitys ja tuotanto, 3 800 €
Tanttu Markku, Työelämäkerran kuvatoimitus ja graafinen suunnittelu, 3 800 €
Tuomisto Anni-Julia, Ornamo Design Joulu -myyjäisiä varten oman ilmeen uudistaminen ja brändäys: käyntikortti, vuosikalenteri ja postikortit, 1 500 €

Onnea kaikille apurahansaajille!

uutinen