Kirjaudu

Kohdeapurahat 2022 on jaettu

Freelance-graafikoiden jakama kohdeapuraha houkutteli tänä syksynä 36 hakemusta. Yhdelle hankkeelle myönnettävän apurahan suuruus on maksimissaan 3 800 euroa.

Apurahoja haettiin yhteensä summalla 120 730 €. Apuraha myönnettiin 18 hakijalle, koko budjetin mukaisesti yhteensä 46 000 €. Pienentyneiden Kopiostotulojen johdosta apurahaa oli tänä vuonna vähemmän jaettavissa kuin edellisvuonna. Hakemuksia tuli tänä vuonna ennätysmäärä ja haettavien apurahojen määrä lähes kaksinkertaistui edellisvuoteen nähden. Hakemukset olivat tänä vuonna myös keskimäärin edellisvuosia laadukkaampia. Apuraha myönnettiin selkeän työsuunnitelman perusteella kiinnostaville hankkeille sekä projekteille, jotka vievät alaa eteenpäin. Apurahoja myönnettiin sekä ansioituneille, että nuoremman polven tekijöille.

Kohdeapurahaa voi hakea visuaalisen suunnittelun alaan kuuluville vapaille hankkeille. Apurahoja myönnetään hakemusten perusteella suunnittelijoille tai työryhmille harkinnanvaraisesti ja yhdistyksen budjetin puitteissa. Apurahat rahoitetaan Kopioston kopiointikorvauksista.

Kolmen Freelance-graafikoiden jäsenen ja yhden ulkopuolisen asiantuntijan muodostama apurahatoimikunta kokoontui 26.10. Tietorantaan arvioimaan saapuneita hakemuksia. Kiitos PAMille vieraanvaraisuudesta!

Apurahatoimikuntaan kuuluivat: Hertta Nilsson, (jäsenistön ulkopuolinen asiantuntija, pj.), Anna Mattsson ja Kasper Strömman. Sihteerinä ilman äänioikeutta toimi Miikka Poutiainen.

Apurahatoimikunnan lausunto:

Raati arvostaa hakemuksissa lähtökohtaisesti graafisen suunnittelun koko kirjoa ja eri tyyppisiä projekteja. Tällä kertaa kuitenkin tuettujen hakemusten joukossa oli pääasiassa kirja- ja kuvitusprojekteja. Tuettujen hankkeiden joukossa oli kuitenkin myös mm. varjoteatteria, näyttelyn tekoa sekä yleishyödyllisen hankkeen graafista suunnittelua. Apurahojen vähäisen määrän vuoksi osa hankkeista sai vain osan haetusta rahoituksesta. Kuluihin ei pääasiallisesti myönnetty tukea tänä vuonna, koska hyviä hakemuksia oli useita ja apuraha on tarkoitettu ensisijaisesti luovaan työhön. Apurahaa pyrittiin jakamaan mahdollisimman monelle hankkeelle. Jos kyseessä on kirjaprojekti, jolla on kustannussopimus tai se on ns. “kustantajavetoinen”, projektiin suhtaudutaan apurahan myöntämisen näkökulmasta kriittisesti. Emme tue kustantajien hankkeita tai hankkeita, joissa kustantaja pyrkii siirtämään kuluja tai riskiä tekijöille, mikä samalla vääristää toimialan rahoitusrakennetta. Apurahan piiriin ei kuulu myöskään tekijöiden portfoliot, freelancerin/yrittäjän oma brändäys tai muut vastaavat hankkeet. On myös hyvä huomata, että painokuluihin sekä digitaalisesta julkaisusta aiheutuviin kuluihin on erillinen omakustanneapuraha.

Jatkossa hakijoilta toivotaan lisää tarkkuutta, huolellisesti perusteltuja, selkeitä ja ytimekkäitä hakemuksia. Ilman tukea jääneiden projektien joukossa oli mielenkiintoisia hankkeita, mutta hakemukset olivat puutteellisia ja hankkeet vielä jäsentymättömiä. Kannattaa kiinnittää erityistä huomiota visuaalisiin luonnoksiin ja kuviin suunnitteilla olevasta projektista sekä siihen, miten työn esittelee. Ei kannata myöskään olettaa, että raati tietää hakijasta tai projektista mitään. Etenkin kuvitus- ja taideprojekteihin liittyvissä hankkeissa luonnoksilla, projektin esimerkkikuvilla tai demoilla on ratkaiseva merkitys kuinka raati hahmottaa idean kääntymistä varsinaiseksi teokseksi. Aikaisemmin tehdyt työnäytteet voivat myös osaltaan tukea hakemusta, mutta eivät välttämättä ole riittäviä sellaisenaan projektin luonteesta toki riippuen.

On myös oleellista otsikoida visuaaliset esimerkit ymmärrettävästi. Raadin tulee pystyä erottamaan onko kyseessä luonnos, valmis näyte tulevasta projektista, aikaisempi projektia tukeva työnäyte, moodboard tai vastaava. Muista myös esitellä lyhyesti kaikki projektissa mukana olevat henkilöt ja tahot sekä heidän osuutensa työssä. Ryhmäapurahojen myöntöön vaikuttavat myös muiden projektissa olevien henkilöiden ammattitaito.

Raati toivoo näkevänsä jatkossa lisää projekteja, jotka hyödyntävät uusia jakelukanavia sekä graafisen alan rajoja koettelevia ja alaa eteenpäin vieviä projekteja. Esimerkiksi digitaalisia ja/tai animaatiota hyödyntäviä teoksia on ollut hakemusten joukossa yleensä vähän.

Yleisiä ohjeita hakemusten tekoon
Toivomme hakemuksilta selkeät vastaukset peruskysymyksiin: mitä, miksi, kenelle ja mikä on projektin lopputulos. Nämä kannattaa kirjoittaa heti hakemuksen alkuun lyhyesti ja jatkaa tarkempaa kuvausta tai taustoitusta myöhemmin hakemuksessa tai tarvittaessa erillisessä liitteessä. Hakemuksessa tulee selvittää työn lähtökohdat, tavoitteet ja mahdollisten työryhmän jäsenten ja yhteistyökumppaneiden roolit. On tärkeää kertoa myös, miksi työ tehdään, miksi sitä pitäisi tukea sekä mikä on julkaisusuunnitelma. Puhtaasti kaupallisissa hankkeissa on tärkeää selvittää, onko kyseessä hakijan itsensä kehittelemä projekti vai asiakkaan tilaustyö. Erityisesti kirjaprojekteissa tulee selvittää onko kustantaja mukana hankkeessa, miten kirjaprojektin rahoitus ylipäätään rakentuu ja jakautuu eri tekijöiden kesken?

 

Kohdeapurahan 2022 saajat

Adler Terhi, Myrkky- ja lääkekasviprojektin edistäminen: kuvitus, kirja, näyttelyt, tutkimus, 3 800 €
Ahonen Aunis, Kuosisuunnittelu ja animoitu kuvitus: Biosfääri unelmoi, 1 900 €
Ekebom Terhi, Minulla on tämä hetki -näyttelykokonaisuuden tekemiseen, 2 900 €
Hella Filippa, Sarjakuvaromaanin loppuunsaattaminen, 1 900 €
Hiremath Punit, Hyvät Matkustajat: Helsingin metron arjesta kertovat käsinmaalatut kuvitukset, 1 900 €
Karsikas Ilja, Uraanisiipi-hankkeen viimeistely: kuvakirja ja musiikkialbumi, 1 500 €
Kyrö Antti, Maisteri Kyrön Doupeimmat eläinstoorit -lastenkirjan ulkoasun toteutus, 1 500€
Leka Kaisa, Gloves Come Off: kahden sarjakuvakirjan kokonaisuus, 3 800 €
Louhi Kristiina, Vauvojen runokirja: Puut kumartavat pientä -kuvitus, 3 800 €
Louhio Eeva, Varjoteatteriesityksen tausta-animaatiot, 2 000 €
Meretoja Pinja, Sarjakuvallinen tietokirja rintojen merkityksestä naisten elämään kautta historian, 3 800 €
Palin Meria, Lola ei pelkää -kuvakirjan suunnittelu ja kuvitus, 1 900€
Poutiainen Miikka, Pojat! Tätä ei sitten kuvata! -tieto-/kuvakirja, 3 800 €
Rannikko Tuija, Hiljaiset paikat -hankkeen graafinen suunnittelu ja toteutus, 1 900 €
Stolt Anne, Haris Harakka -lastenkirjan kuvitus, 3 800 €
Tuomisto Anni-Julia, Sign Painter: uuden moniulotteisen tekniikan hallitseminen ja teosten toteutus, 1 000 €
Välitalo Anu, Runoteos Piirtäjän pääjalka: runot, piirrokset ja graafinen ilme, 3 800 €
Wahlberg Salli, Peikkometsän tarinoita -satukirjan kuvittaminen ja graafinen suunnittelu, 1 000 €

Onnea kaikille apurahansaajille!

uutinen