Kirjaudu

Kopiosto-apurahahaku 2022

Jokes jakaa sanoma- ja aikakauslehtiarkistojen korvaukset 2015-2020 tekijöille apurahoina

Nyt haussa olevat apurahat on tarkoitettu Helsingin Sanomille, Karjalaiselle, Mikrobitille, Suomen Kuvalehdelle, Tekniikan Maailmalle ja Arkkitehti-lehdelle työskennelleille ja työskenteleville työskennelleille ja työskenteleville työsuhteisille ja freelancereina työskenteleville toimittajille,  päätoimittajille, kuvittajille, graafisille suunnittelijoille, sarjakuvantekijöille, valokuvaajille, taidevalokuvaajille, lehtikuvaajille, arvostelijoille, tiedetoimittajille, kirjailijoille, näytelmäkirjailijoille, kääntäjille, ruotsinkielisille näytelmäkirjailijoille ja muille näihin lehtiin sisältöä tekeville ammattilaisille.

Hakuaika

Apurahojen hakuaika on  11. 3.–5.4.2022 kello 16. Apurahaa haetaan Jokesin sähköisen apurahajärjestelmän kautta. Hakemus on allekirjoitettava pankkitunnuksilla hakuajan loppuun mennessä, muuten sitä ei oteta käsittelyyn.

Käyttötarkoitukset

Kopiosto-apurahoja myönnetään ammattitaidon täydentämiseen, jatko-opintoihin, kieliopintoihin, alaan liittyvään tutkimustyöhön ja ammattikuvaa syventävään työskentelyyn kuten kieli- ja opintomatkoihin, opintojen loppuunsaattamiseen sekä näyttelyiden tai julkaisujen tekemiseen. Lisäksi voidaan tukea muuta ammatillisesti perusteltua tarkoitusta.

Apurahoja ei myönnetä perusopintoihin, työhuoneen vuokriin, laitehankintoihin eikä yksinomaan virkistystarkoituksiin. Apurahoja ei myönnetä takautuvasti, esimerkiksi  jo toteutuneisiin tai meneillään oleviin kursseihin tai opintomatkoihin.

Jakoperusteet

Nyt jaossa olevat apurahat rahoitetaan Kopiostolle kertyneistä kyseisten sanoma- ja aikakauslehtien arkistolupien korvauksista vuosilta 2015–2020. Apurahan saamisen edellytyksenä on, että tekijä on työskennellyt joko työsuhteisesti tai freelancerina näille lehdille. Työhistoria on pakollinen liite ja siitä on käytävä ilmi Helsingin Sanomille, Karjalaiselle, Mikrobitille, Suomen Kuvalehdelle, Tekniikan Maailmalle ja Arkkitehti-lehdelle työskentely.

 

Apurahan hakeminen

  • Voit hakea vain yhtä apurahaa kerrallaan. Useamman hakemuksen tekeminen johtaa kaikkien hakemuksien hylkäämiseen.
  • Apurahahakemus tehdään Jokesin sähköisessä apurahajärjestelmässä. Hakemus on allekirjoitettava pankkitunnuksilla ennen hakuajan päättymistä. Allekirjoittaminen tapahtuu hakemuksen lähettämisen jälkeen.
  • Hakemuksesta on löydyttävä perustiedot hakijasta (hakijan virallinen nimi, syntymäaika, osoite, työnantaja ja yhteystiedot).
  • Lyhyt ammatillinen työhistoria on pakollinen liite.
  • Hakemuksessa on kerrottava apurahan käyttötarkoitus, perustelut sekä hankkeen kustannusarvio. Kerro hankkeesi kustannusarviossa, haetko apurahaa työskentelyyn vai kuluihin vai kumpaankin.
  • Näyttelyhankkeissa ja luovissa projekteissa hakemukseen on liitettävä tuoreita, mielellään hankkeeseen liittyviä työnäytteitä.
  • Jokesin apurahajärjestelmää ei ole suunniteltu tätä hakua varten ja siksi siellä on kysymyksiä, jotka eivät ole olennaisia tässä haussa.

 

Käyttöaika ja apurahakertomus

Nämä apurahat on tarkoitettu käytettäväksi vuoden sisällä myöntämisestä. Väitöstutkimuksissa ja kirja- tai näyttelyhankkeissa käyttöaika voi olla pidempi. Apurahan käytöstä on raportoitava kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hanke on valmistunut. Apurahaselvitys tehdään Jokes-säätiön apurahajärjestelmään. Jos apuraha on myönnetty kuluihin, mukaan liitetään maksutositteita myönnettyyn summaan saakka.

 

Journalistisen kultuurin edistämissäätiö sr

www.jokes-saatio.fi • Siltasaarenkatu 16, 00530 Helsinki
Apurahoja koskeviin tiedusteluihin vastaa Jokes-säätiön asiamies, puh. 050 551 3961, toimisto@jokes-saatio.fi.

 

HAE APURAHAA

 

uutinen