Kirjaudu

Omakustanneapuraha 2018

Freelance-graafikot jakaa vuosittain omakustanteiden painatuskuluihin enintään 1500 € suuruisia apurahoja painotarjousten mukaan. Onko sinulla valmiina tai kehitteillä omaperäinen tai yleishyödyllinen projekti? Kyseessä voi olla kirja, korttisarja tai muu painotuote.

 • Omakustanneapurahan hakuaika on 31.3.2018 saakka.
 • Myönnetään maksimissaan 2 peräkkäistä omakustanneapurahaa / henkilö.
 • Uusi apuraha voidaan myöntää henkilölle vasta sitten, kun edellisestä apurahasta on tehty selvitys.
 • Samalle projektille ei myönnetä ketjutettua apurahaa.
 • Kopiosto-valtakirjan antaminen Freelance-graafikot FOT ry:lle on tärkeä kriteeri hettaessa Kopioston kopiointikorvauksilla rahoitettujen apurahoja.
 • Pyydämme mainitsemaan teoksen / hankkeen yhteydessä, että FOT ry Freelance-graafikot on tukenut hanketta Kopioston kopiointikorvauksista.
 • Toivomuksena on, että hakija on käytettävissä apuraharaatiin välivuotena.

Hakuohjeet

Laadi selkeä vapaamuotoinen hakemus, josta käy ilmi:

 • Hankkeen sisältö ja laajuus (huom. kuvaile oma osuutesi kokonaisuudesta, jos kyseessä on yhteistyöprojekti esim. kirjoittajan kanssa)
 • Mahdollinen muu rahoitus
 • Toteutusaikataulu

LIITTEET: paperilla, cd:llä tai muistitikulla

 • Käytä hakemuksen kansilehtenä tiedostoa: freelancegraafikot_apurahat_kansilehti.pdf
 • Vähintään yksi painotarjous kirjapainolta.
 • Enintään 3 sivua (A4) näytteitä tuotteen kuvista/ulkoasusta.

Lataa apurahahakemuksen kansilehti tästä:

freelancegrafikot_omakustanneapuraha_kansilehti
(Täytettävä pdf-lomake, joka tulostetaan hakemuksen kansilehdeksi.)

Lähetä hakemus ja liitteet 31.3.2018 mennessä (postileiman päiväys riittää) osoitteeseen: FOT ry Freelance-graafikot, PL 212, 00531 Helsinki.
Päätös apurahan saajista ilmoitetaan 30.4.2018 mennessä.
Tieto apurahojen saajista julkaistaan nettisivuilla toukokuussa.
Apuraharaadin jäsenet ovat: Maija Toropainen, Eeva Louhio ja Markku Tanttu.
Apurahan saajan tulee tehdä selvitys apurahan käytöstä 30.4.2019
mennessä.

LISÄTIETOJA: friikut@freelancegraafikot.fi

uutinen