Kirjaudu

Omakustanneapuraha 2019

Freelance-graafikot jakaa 2019 omakustanteiden painatuskuluihin enintään 3000 € suuruisia apurahoja painotarjousten mukaan.

Onko sinulla valmiina tai kehitteillä omaperäinen tai yleishyödyllinen projekti? Kyseessä voi olla kirja, korttisarja tai muu painotuote.

 • Omakustanneapurahan hakuaika on 31.3.2019 saakka.
 • Myönnetään maksimissaan 2 peräkkäistä omakustanneapurahaa / henkilö.
 • Uusi apuraha voidaan myöntää henkilölle vasta sitten, kun edellisestä apurahasta on tehty selvitys.
 • Samalle projektille ei myönnetä ketjutettua apurahaa.
 • Kopiosto-valtakirjan antaminen Freelance-graafikot FOT ry:lle on tärkeä kriteeri haettaessa Kopioston kopiointikorvauksilla rahoitettujen apurahoja.
 • Pyydämme mainitsemaan teoksen / hankkeen yhteydessä, että FOT ry Freelance-graafikot on tukenut hanketta Kopioston kopiointikorvauksista.
 • Pyydämme toimittamaan näytekappaleen projektin tuotoksesta Freelance-graafikoiden arkistoon.
 • Toivomuksena on, että hakija on käytettävissä apuraharaatiin kysyttäessä.

Hakuohjeet

Laadi selkeä vapaamuotoinen hakemus, joka sisältää:

 • Käytä hakemuksen kansilehtenä tulostettavaa pdf-tiedostoa freelancegraafikot_omakustanneapuraha_kansilehti.pdf
 • Hankkeen sisältö ja laajuus (huom. kuvaile oma osuutesi kokonaisuudesta, jos kyseessä on yhteistyöprojekti esim. kirjoittajan kanssa)
 • Mahdollinen muu rahoitus
 • Toteutusaikataulu
 • Vähintään yksi painotarjous kirjapainolta
 • Enintään 3 sivua (A4) näytteitä, tuotteen kuvista/ulkoasusta
 • Liitteet paperilla, cd:llä tai muistitikulla

Lataa apurahahakemuksen kansilehti tästä:

freelancegraafikot_omakustanneapuraha_kansilehti

(Täytettävä pdf-lomake, joka tulostetaan hakemuksen kansilehdeksi.)

Lähetä hakemus ja liitteet 31.3.2019 mennessä (postileiman päiväys riittää) osoitteeseen: FOT ry Freelance-graafikot, PL 212, 00531 Helsinki.
Päätös apurahan saajista ilmoitetaan 30.4.2019 mennessä.
Tieto apurahan saajista julkaistaan nettisivuilla toukokuussa 2019.
Apuraharaadin jäsenet ovat: Anja Hatva, Ilja Karsikas ja Elina Nuolivaara.
Apurahan saajan tulee tehdä selvitys apurahan käytöstä 30.4.2020 mennessä.

LISÄTIETOJA: friikut@freelancegraafikot.fi

uutinen