Kirjaudu

Omakustanneapuraha 2020 haku

Freelance-graafikot jakaa 2020 omakustanteiden painatuskuluihin enintään 3000 € suuruisia apurahoja painotarjousten mukaan.

Onko sinulla valmiina tai kehitteillä omaperäinen tai yleishyödyllinen projekti? Kyseessä voi olla kirja, korttisarja tai muu painotuote. Painotekniikka voi olla esimerkiksi: offsetpaino, digitaalinen painaminen, rotaatiopaino, kohopaino, syväpaino, flexopaino, seripaino.

 • Omakustanneapurahan hakuaika on 31.3.2020 saakka.
 • Myönnetään maksimissaan 2 peräkkäistä omakustanneapurahaa / henkilö.
 • Apuraha tulee nostaa samana vuonna kun se on myönnetty.
 • Uusi apuraha voidaan myöntää henkilölle vasta sitten, kun edellisestä apurahasta on tehty selvitys.
 • Samalle projektille ei myönnetä ketjutettua apurahaa.
 • Kopiosto-valtakirjan antaminen Freelance-graafikot FOT ry:lle on tärkeä kriteeri jaettaessa Kopioston kopiointikorvauksilla rahoitettujen apurahoja.
 • Pyydämme mainitsemaan teoksen / hankkeen yhteydessä, että FOT ry Freelance-graafikot on tukenut hanketta Kopioston kopiointikorvauksista.
 • Pyydämme toimittamaan näytekappaleen projektin tuotoksesta Freelance-graafikoiden arkistoon.
 • Toivomuksena on, että hakija on käytettävissä apuraharaatiin kysyttäessä.

Hakuohjeet

Laadi vapaamuotoinen hakemus, josta käyvät ilmi seuraavat asiat:

 • Käytä hakemuksen kansilehtenä tulostettavaa pdf-tiedostoa (Täytettävä pdf, joka on hankkeen tiivistelmä.)
 • Hankkeen sisältö ja laajuus (huom. kuvaile oma osuutesi kokonaisuudesta, jos kyseessä on yhteistyöprojekti esim. kirjoittajan kanssa)
 • Mahdollinen muu rahoitus
 • Toteutusaikataulu
 • Vähintään yksi painotarjous kirjapainolta
 • Enintään 3 sivua (A4) näytteitä, tuotteen kuvista/ulkoasusta

HAKEMUKSEN LÄHETTÄMINEN

Hakemus lähetetään pdf-dokumentteina sähköpostiin apuraha.friikut@gmail.com
Postin aiheriville merkintä ”Apurahahakemus/Omakustanne2020/Oma Nimesi”.
Lisäksi keräämme hakijoiden perustiedot Google-lomakkeella.
Varaudu ilmoittamaan seuraavat tiedot:
Nimi
Mihin haet apurahaa?
Kuinka paljon haet apurahaa (max. 3000 €)?

Linkki perustietojen ilmoittamiseen

Lataa apurahahakemuksen kansilehti-pdf tästä:

freelancegraafikot_omakustanneapuraha_kansilehti

Päätös apurahan saajista ilmoitetaan 30.4.2020 mennessä.
Tieto apurahan saajista julkaistaan nettisivuilla toukokuussa 2020.

KYSYMYKSIÄ HAKEMISEEN LIITTYEN?

Tarvittaessa hakijat voivat kysyä neuvoa Freelance-graafikoiden sähköpostista apurahahakuun liittyen. Kysymykset: friikut@freelancegraafikot.fi tai soita numeroon +358 41 4326373.

KÄYTTÖSELVITYS

Apurahan käytöstä tulee tehdä selvitys Freelance-graafikoiden työvaliokunnalle 30.4.2021 mennessä. Mukaan liitetään tositteet kuluista ja maksukuitit. Selvityksen voi lähettää sähköpostilla pdf-dokumenttina, friikut@freelancegraafikot.fi. tai kirjeitse, FOT ry/Freelance-graafikot, PL 212, 00531 Helsinki.
Kuoreen tai viestin otsikoksi merkintä ”Apurahaselvitys/Omakustanneapuraha 2020”.

HAKEMUSTEN ARVIOINTI

Hakemukset käsittelee apurahatoimikunta, joka koostuu kolmesta Freelance-graafikoiden jäsenestä. Lisäksi asioita hoitaa apurahatoimikunnan sihteeri. Apurahatoimikuntaan valitaan jäseniä, jotka eivät itse osallistu hakuun saman toimikauden aikana. Hakijoiden ei ole hyvän tavan mukaista olla yhteydessä apurahatoimikunnan jäseniin apuraha-asiaan liittyen.

uutinen