Kirjaudu

Omakustanneapuraha 2021 haku

Freelance-graafikot jakaa 2021 omakustanteiden painatuskuluihin ja/tai digitaaliseen julkaisemiseen enintään 3000€ suuruisia apurahoja tarjousten mukaan.

Onko sinulla valmiina tai kehitteillä omaperäinen tai yleishyödyllinen projekti? Kyseessä voi olla kirja, korttisarja tai muu painotuote. Painotekniikka voi olla esimerkiksi: offsetpaino, digitaalinen painaminen, rotaatiopaino, kohopaino, syväpaino, flexopaino, seripaino.

Digitaalinen julkaisu voi olla esim. e-kirja tai verkossa oleva teos. Julkaisu voi olla staattinen tai sisältää vuorovaikutteisia sekä liikkuvia elementtejä. Apuraha on tarkoitettu teoksen teknisestä toteutuksesta ja julkaisusta aiheutuvia kustannuksia varten, kuten mahdollinen koodaus, koosto, palvelinvuokra ja verkkotunnus (domain).

 • Omakustanneapurahan hakuaika on 31.3.2021 saakka.
 • Myönnetään maksimissaan 2 peräkkäistä omakustanneapurahaa / henkilö.
 • Apuraha tulee nostaa samana vuonna kun se on myönnetty.
 • Uusi apuraha voidaan myöntää henkilölle vasta sitten, kun edellisestä apurahasta on tehty hyväksytty selvitys.
 • Myönnetystä apurahasta tulee tehdä maksatuspyyntö apurahajärjestelmän kautta 15.12.2021 mennessä.
 • Samalle projektille ei myönnetä ketjutettua apurahaa.
 • Kopiosto-valtakirjan antaminen Freelance-graafikot FOT ry:lle on tärkeä kriteeri jaettaessa Kopioston kopiointikorvauksilla rahoitettujen apurahoja.
 • Pyydämme mainitsemaan teoksen / hankkeen yhteydessä, että FOT ry Freelance-graafikot on tukenut hanketta Kopioston kopiointikorvauksista.
 • Apurahan käyttöselvitystä tehtäessä tulee teoksesta toimittaa pdf-tiedosto (tai muu sähköinen kuva-aineisto/taltiointi) apurahajärjestelmää hyväksi käyttäen.
 • Pyydämme toimittamaan valmiista painetusta/fyysisestä teoksesta näytekappaleen Freelance-graafikoiden arkistoon.
 • Toivomuksena on, että hakija on käytettävissä apuraharaatiin kysyttäessä.

Hakuohjeet ja hakemuksen lähettäminen

Hakemus tehdään ja lähetetään sähköisessä apurahajärjestelmässä. Laadi selkeä vapaamuotoinen hakemus, joka sisältää:

Hankkeen sisältö, laajuus ja julkaisu

 • Kuvaile oma osuutesi kokonaisuudesta, jos kyseessä on yhteistyöprojekti esim. kirjoittajan kanssa
 • Budjetti ja mahdollinen muu rahoitus
 • Toteutusaikataulu

Liitteet (PDF-dokumentteina)

 • Painotuotteet: vähintään yksi painotarjous kirjapainolta
 • Digitaalinen julkaisu: selkeä erittely kustannuksista ja tarjoukset
 • Enintään 4 sivua (A4) näytteitä teoksen ulkoasusta ja/tai kuvista sekä sisällysluettelosta ja/tai konseptista

Oleellista on, että arvioija saa käsityksen teoksen maailmasta ja/tai miten se toimii.

 

HAE OMAKUSTANNEAPURAHAA

Päätös apurahan saajista ilmoitetaan 30.4.2021 mennessä.
Tieto apurahan saajista julkaistaan nettisivuilla toukokuussa 2021.

KYSYMYKSIÄ HAKEMISEEN LIITTYEN?

Tarvittaessa hakijat voivat kysyä neuvoa apurahahakuun liittyen. Kysymykset tulee laittaa aina apurahajärjestelmän Viestit-toiminnon kautta.
Jos sinulla ei ole vielä käyttäjätunnusta apurahajärjestelmään niin rekisteröidy ensin apurahan hakijaksi osoitteessa https://freelancegraafikot.apurahat.net.
Mikäli kirjautumisessa ilmenee ongelmia, saat apua tekemällä Teknisen tukipyynnön apurahajärjestelmän etusivulla (palvelu avoinna ark. 9-16).

HUOM! freelancegraafikot.fi -sivuston tunnus ei käy apurahajärjestelmään.

KÄYTTÖSELVITYS

Apurahan käytöstä tulee tehdä selvitys Freelance-graafikoiden työvaliokunnalle 30.4.2022 mennessä apurahajärjestelmän kautta. Mukaan liitetään tositteet kuluista.

HAKEMUSTEN ARVIOINTI

Hakemukset käsittelee apurahatoimikunta, joka koostuu kolmesta Freelance-graafikoiden jäsenestä. Lisäksi asioita hoitaa apurahatoimikunnan sihteeri. Hakijoiden ei ole hyvän tavan mukaista olla yhteydessä apurahatoimikunnan jäseniin apuraha-asiaan liittyen.

uutinen