Kirjaudu

Projektin kustannusapurahat 2024 on jaettu

Freelance-graafikot jakoi enintään 3 000 € projektin kustannusapurahoja hakemusten mukaan. Apurahoja jaettiin visuaalisen suunnittelun alaan kuuluvien tekijälähtöisten hankkeiden ja teosten toteuttamisesta aiheutuvien kulujen kattamiseksi. Haettu summa oli yhteensä 58 909 € ja hakemuksia oli 27 kpl. Apurahoja myönnettiin 21 hankkeelle koko budjetin mukaisesti yhteensä 30 000 €. Apurahat rahoitetaan Kopioston kopiointikorvauksilla. Projektin kustannusapuraha 2024 -raatiin kuuluivat Maarja Jullinen, Meri Kuusilehto ja Tuija Rannikko. Miikka Poutiainen toimi raadin sihteerinä ilman äänivaltaa. Apurahan saajan tulee tehdä selvitys apurahan käytöstä 30.4.2025 mennessä.

Apurahatoimikunnan lausunto:

”Hakemusten yleinen taso oli vaihteleva. Yleisin hakukohde apurahoille oli tänä vuonna näyttelyihin liittyvät kulut. Pääosa hakemuksista liittyi perinteisiin painotuotteisiin, mutta mukana oli myös näyttelyteoksia. Haettu kokonaissumma oli noin kaksi kertaa suurempi kuin myönnettävissä oleva rahamäärä, jonka johdosta jouduttiin tekemään karsintaa.

Projektin kustannusapurahaa haettaessa tarvitaan selkeä ja ymmärrettävä työsuunnitelma ja luonnoksia tai valmiita näytteitä tulevasta teoksesta. Työn kuvauksessa tulee kertoa selkeästi, että mitä on tekemässä, mikä on lopputuote, määrä, kenelle teos on tarkoitettu, miksi se tehdään ja miksi apurahaa haetaan. Haettaessa apurahaa on tärkeää erotella liitteissä ymmärrettävästi mahdolliset aikaisemmat työnäytteet/portfolio, luonnokset ja erityisesti valmiit näkymät teoksesta. Omakustanneapurahaa ei myönnetä lähtökohtaisesti pelkästään aikaisempien työnäytteiden tai esimerkkien pohjalta, mutta ne voivat tukea hakemusta.

Hakemuksissa on syytä muistaa, että tarjoukset ovat välttämätön osa hakemusta. Selkeästi kaupallisten tuotteiden tuotekehitykseen ja markkinointimateriaalien tuotantoon raati suhtautui erityisellä varauksella. Emme myöskään myönnä apurahaa takautuvasti jo toteutuneille projekteille. Jatkossa raati toivoo rohkeasti innovatiivista ja uutta suunnittelua, joka säväyttää.”

Yleisiä ohjeita hakemusten tekoon
Toivomme hakemuksilta selkeät vastaukset peruskysymyksiin: mitä, miksi, kenelle ja mikä on projektin lopputulos. Nämä kannattaa kirjoittaa heti hakemuksen alkuun lyhyesti ja jatkaa tarkempaa kuvausta tai taustoitusta myöhemmin hakemuksessa tai tarvittaessa erillisessä liitteessä. Hakemuksessa tulee selvittää työn lähtökohdat, tavoitteet ja mahdollisten työryhmän jäsenten ja yhteistyökumppaneiden roolit. On tärkeää kertoa myös, miksi työ tehdään, miksi sitä pitäisi tukea sekä mikä on julkaisusuunnitelma. Puhtaasti kaupallisissa hankkeissa on tärkeää selvittää, onko kyseessä hakijan itsensä kehittelemä projekti vai asiakkaan tilaustyö. Erityisesti kirjaprojekteissa tulee selvittää onko kustantaja mukana hankkeessa, miten kirjaprojektin rahoitus ylipäätään rakentuu ja jakautuu eri tekijöiden kesken?

 

Projektin kustannusapurahan 2024 saajat

Adler Terhi, Kutikuti ry:n vienti-sarjakuva-antologian 2 osan ”Roihu” painokustannuksiin, 1 900 €
Ahonen Aunis, Sukellus-mediateoksen tekninen toteutus, äänisuunnittelu ja hankintakulut, 1 000 €
Halme Lulu, Näyttelyteoksen (Fiskars biennale) materiaalikulut, 600 €
Halonen Tytti, Taiteilijajulkaisun painokulut: ”girdėjau daug tokių / Olen kuullut monia tällaisia asioita”, 1 700 €
Hella Filippa, Lapsille suunnattu Varaanit-näyttely, 800 €
Is Tanja, Näyttelyn järjestäminen sekä taidejulkaisu ”Perfectly flat & curiously uneven” kustantamiseen, 1 000 €
Jäälinoja Heta, Grafiikkaa ja animaatiota yhdistävän näyttelyn kuluihin, 650 €
Lehväslaiho Minna, Postikorttisarjan painokulut, 400 €
Leka Kaisa, Sarjakuvateoksen toteuttaminen näyttelyyn, 1 400 €
Nyman Tino, FEW magazine nro 2 – verkkosivujen ja kuvasisällön tuotanto, 1 500 €
Ormio Vappu, Hampaaton lammas ja muita runokuvia -näyttelyn kulut, 1 700 €
Palin Meria, Piirun verran Tahmelaa -näyttelyn kuluihin, 2 300 €
Pelliccioni Sanna, Sinä päivänä -kiertonäyttelyn materiaalit, 1 000 €
Polkutie Anna, Tuotteen painokustannukset, 650 €
Salervo Ville, Form Follows Function – typografinen veistossarja, 2 000€
Sipilä Sampsa, ’Maahanmuuttajalasten koulumenestyksen esteet Suomessa’ -kirjan painokulut, 2 000 €
Tammenpää Ronja, Lohikäärmeet. Äidit. Puut. -näyttelykustannukset, 1 400 €
Tuomisto Anni-Julia, Hahnemuhle Giclée printtejä ja Zine booklet, 2 200€
Van de Kreeke Keanne, ”Tunteiden talo” lasten kuvakirjan ja kortien painokulut, 1 000 €
Wahlberg Salli, Titityisen tarinoita, 3 000€
Wallius Carita, ”Vallisaaren monimuotoinen luonto” -näyttelyn materiaalikustannukset ja kehystys, 1 800 €

Onnea kaikille apurahansaajille!

uutinen