Kirjaudu

FOTOREALISTINEN PILVILINNA Kuvitus ja mielikuvat

ISBN 978-952-93-9829-4

"Kirja ­esittelee tutkimustiedon pohjalta taustaa ­visuaa­liselle ­hahmottamiselle ja muista­miselle, joita kuvituk­sen pitäisi tukea.
Kuvittajan luova työ ja ­katsojan ­luova osuus vuorottele­vat sisäl­lön ­tul­kinnassa. Kuvasuunnittelua, ilmaisua ja kuva­tyyp­pejä käsitellään kuva­esi­mer­kein tässä kir­jas­sa, joka on mielen­kiintoista ­luet­ta­vaa sekä ­kuvittajalle että kuvan katselijalle."

168 s., 136 kuvaa, 28 e
ISBN 978-952-93-9829-4

Kirja on pehmeäkantinen, ­lankanidottu, ­liepeelliset kannet. Koko 170x240 mm

Vuosi: 2018

Tekijän muut työt