Kirjaudu

Mikä ihmeen työhuonekunta?

Freelance-graafikot on työhuonekunta Freelance ohjelmatyöntekijät FOT ry:n sisällä. Mikä ihmeen työhuonekunta? – saattaa moni kysyä.

Jos ammattiyhdistystoiminta ei ole ennestään tuttua, voi työhuonekunnan käsite olla tuntematon.

Moni freelancer keskittyy toiminnassaan oman ammattinsa harjoittamiseen toimimalla vaihtuvien toimeksiantojen parissa. Näin yleensä työpaikoille kuuluva ammattiyhdistystoiminta ei tule välttämättä tutuksi millään lailla.

FOT ry on PAM:in alainen ammattiosasto. Ei kuitenkaan kovin tyypillinen ammattiosasto koostuessaan itsenäisistä freelancereista, jotka voivat toimia myös yrittäjinä. Yleisemmin ammattiosasto muodostuu jonkun tietyn ammattiryhmän, esimerkiksi varastotyöntekijöiden edustajista. Ammattiosastot ovat rekisteröityjä yhdistyksiä ja niiden toimintaa johtaa hallitus.

Työhuonekunta on puolestaan ammattiosaston rekisteröimätön alaosasto. Sen toimintaa johtaa työvaliokunta.

Työhuonekunta on yleensä yhden työpaikan työntekijöiden muodostama ammattiosaston alaisena toimiva toimintayksikkö. Toisin sanoen työpaikan työntekijöiden muodostama ammattiosaston alaosasto. Työhuonekunta voidaan perustaa, kun ammattiosasto tai sen hallitus katsoo sen tarpeelliseksi.

Työhuonekunta Freelance-graafikot perustettiin Freelance ohjelmatyöntekijät FOT ry:n alle hyvästä syystä. Graafikoiden porukka yhdistyksen sisällä toimi aktiivisesti. Jäsenet järjestivät koulutusta, virkistystapahtumia, näyttelyitä ja työhuonevierailuja. Toisaalta tarvittiin myös taho, jonka kautta kanavoidaan Kopioston keräämät kopiointikorvaukset takaisin tekijöille esimerkiksi apurahojen muodossa.

Työhuonekunnan tehtävä

Työhuonekunnan tarkoituksena on saattaa tietyssä työssä työskentelevät työntekijät läheiseen vuorovaikutukseen ja kiinteään yhteistoimintaan keskenään ammatillisen yhteistoiminnan edistämiseksi.

Pyytäisin teitä pysähtymään tämän ajatuksen ääreen. Me Freelance-graafikot työhuonekunnan jäsenet – vaikka emme työskentelekään samalla työpaikalla – olemme tässä kuitenkin samassa ammatillisessa veneessä tai avaruusaluksessa – jonka nimi on Freelance-graafikot.

Meillä on työvaliokunta, joka hoitaa perustehtäviä kuten Kopiosto neuvottelut, apurahojen jakaminen, jäsenhankinta, koulutus-, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksien järjestäminen, virkistystoiminta sekä tiedotus jäsenistölle.

Tämän lisäksi työvaliokunta voi tarvittaessa nimetä jaoston hoitamaan erityistehtäviä.

Jäsenistöllä on siis mahdollisuus muodostaa työryhmiä jotakin tiettyä hanketta varten. Jos sinusta tuntuu, että olisi hyvä idea tehdä Friikkujen yhteisnäyttely jonkun tietyn teeman ympärille tai haluaisit jonkun tietyn työpajan tai järjestää retken mielenkiintoiseen kohteeseen koti- tai ulkomailla voi se olla mahdollista järjestää Friikkujen puitteissa.

Pointti on, että Friikut voi olla ponnahduslauta monenlaisille hankkeille, jotka koskettavat ammatillista toimintaamme.  Ota yhteyttä sähköpostilla ja ehdota rohkeasti. Aina kannattaa ehdottaa!

Lähetä viesti >>

blogi